มีผื่นแดง คออักเสบ ให้สงสัย scarlet fever คือ โรคอะไร?

scarlet fever หรือ โรคไข้อีดำอีแดง ชื่อโรคที่ไม่คุ้นหู แต่อาการป่วยที่พบบ่อยในเด็ก ผื่นแดง คออักเสบ อาการที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวังสงสัยไม่ประมาท

keyboard_arrow_up