Must have Item!! เปลี่ยนงานบ้านน่าเบื่อให้เป็นเรื่องสนุกของลูกๆ ด้วย “POWERbot Star Wars”

POWERbot Star Wars พระเอกที่จะมาเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานบ้านที่แสนจะน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องสนุกของคุณแม่ และคุณลูก …มีคุณแม่ถามกันเข้ามามากว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ลูกๆ อยู่บ้านกันครบ และคุณแม่ก็อยากให้เด็กๆ ช่วย ทำงานบ้าน แต่ก็ไม่รู้จะให้ช่วยงานบ้านอะไรที่ไม่ทำให้เด็กๆ เบื่อกัน เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะ เพราะเรามีเจ้าสิ่งนี้…

keyboard_arrow_up