เติมสุขรับปีใหม่ เติมชีวิตด้วยการให้ ‘ของขวัญ’ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้

มูลนิธิศุภนิมิตชวนให้ของขวัญเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ เพียงเลือกของขวัญผ่านเว็บไซต์ง่ายๆ จากรายการของขวัญที่ผ่านการสำรวจโดยมูลนิธิศุภนิมิตแล้ว ว่าเป็นที่ต้องการและจำเป็นสำหรับชุนชน ทั้งด้านอาหาร การศึกษา สุขภาพ อนามัย

keyboard_arrow_up