เช็คให้ดี อาการไหนไม่ควรมีก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์

มีหลากหลายอาการที่ไม่ควรเกิดขึ้นก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ เพราะอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติที่เป็นอันตราย

keyboard_arrow_up