Father 21 ภาพขำกลิ้ง เมื่อพ่อต้องเลี้ยงลูกเอง

ใครจะเข้าใจความเหน็จเหนื่อยของแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อยเท่าแม่ๆ ด้วยกันเอง แล้วถ้าให้คุณพ่อ (father) เป็นคนดูแลลูกบ้างล่ะ จะเป็นยังไง มาดูภาพที่ทั้งตลก ฮา และน่ารัก กับบรรดาคุณพ่อที่ต้องเลี้ยงลูก แบ่งเป็นคุณพ่อ 3 แบบคือ คุณพ่อจอมหลับ คุณพ่อติดเกมส์ และคุณพ่อเอาใจ

keyboard_arrow_up