วิธีถอยลูกห่างจากขวดนม


เหตุที่ให้เด็กเลิกขวดนม เพราะถ้ายังดื่มนมจากขวด เมื่อถึงวัยที่กินอาหารอื่นได้แล้ว เขาอาจจะเลือกดื่มนมมากกว่ากินอาหาร

keyboard_arrow_up