เด็กท้องเสีย อาเจียน เพราะโนโรไวรัสระบาด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในปีนี้โนโรไวรัส ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้ เด็กท้องเสีย เกิดการระบาดหนัก โดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆ พบเด็กป่วยเป็นจำนวนมาก

การดูแลเมื่อลูกท้องเสีย

หาสาเหตุเพื่อแก้ไขที่ต้นเหตุ เช่น ถ้าเกิดจากการติดเชื้อ ควรให้ยาฆ่าเชื้อโดยแพทย์เป็นผู้สั่ง ไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อให้กินเอง

keyboard_arrow_up