ใส่ใจกับโภชนาการของลูกวัยอนุบาล

เรื่องคุณภาพของอาหารกลางวันเป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อเมริกันทุกวันนี้ให้ความสนใจมาก ทั้งอาหารกลางวันที่โรงเรียนสำหรับเด็กโต และอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล รวมถึงสถานเลี้ยงเด็กเล็กต่างๆ ด้วย เพราะในอเมริกามีเด็กก่อนวัยเรียนไปอยู่กับสถานรับดูแลเด็กเล็กถึงเกือบๆ 9 ล้านคน

keyboard_arrow_up