เตือนพ่อแม่! ห้าม ป้อนยาลูก พร้อม 3 เครื่องดื่มนี้เด็ดขาด!

ป้อนยาลูก อย่างปลอดภัย ต้องห้ามทานพร้อมกับเครื่องดื่มเหล่านี้เด็ดขาด!

การใช้ยาในเด็ก ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยตามวัย

ไม่อยากให้ลูกเป็นอันตรายจากยาที่เสื่อมคุณภาพ ต้องอ่าน!! ยาแต่ละชนิดมีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน

keyboard_arrow_up