เมื่อลูกเป็น มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก ควรดูแลอย่างไร

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการตรวจพบโรคมะเร็งในเด็กปีละประมาณ 1,000 – 3,000 ราย ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก เกิดขึ้นได้อย่างไร จะดูแลลูกอย่างไร

keyboard_arrow_up