เมื่อลูกชอบฟ้อง “เรื่องไม่เป็นเรื่อง”

การที่ลูกเริ่มมีอาการเป็น “นักฟ้อง” ในฐานะเป็นกรรมการ อย่าเพิ่งด่วนทำโทษทั้งคนฟ้องและคู่กรณี หาวิธีสานสัมพันธ์ดีกว่า

keyboard_arrow_up