สมเด็จพระเทพฯ ทรงขริบผมไฟ “น้องปริม” ลูกสาว “พ่อมิค-แม่เบนซ์”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวนี้ ด้วยการที่พระองค์ท่าน ทรงขริบผมไฟให้แก่น้องปริม สร้างความความปลาบปลื้มและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

keyboard_arrow_up