apgar score คือ อะไร? การประเมินสุขภาพทารกที่แม่ควรรู้

หลังจากคลอดทารกออกมาแล้ว คุณหมอจะต้องตรวจสุขภาพทารกว่ามีสิ่งใดผิดปกติบ้าง อยากรู้ไหมว่า Apgar Score คือ อะไร? การตรวจนี้บ่งบอกอะไรบ้าง? มาดูกัน

keyboard_arrow_up