ลูกมีแววเป็นนักธรรมชาติวิทยา (Naturalist) รึเปล่านะ?

นักธรรมชาติวิทยา คือ บุคคลที่เชี่ยวชาญในการรู้จักและแยกแยะประเภทพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมของตน

keyboard_arrow_up