เบิกค่าคลอดประกันสังคม พร้อมขั้นตอนการยื่น

คุณพ่อคุณแม่หลายคนที่ทำงานมานาน จ่ายค่าประกันสังคมกันทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์กันเท่าไหร่ เมื่อคุณแม่เริ่มตั้งท้องควรใช้โอกาสนี้ในการศึกษาการ เบิกค่าคลอดประกันสังคม เงินช่วยเหลือหยุดงาน และเงินสงเคราะห์บุตร เอาไว้เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของเราค่ะ

keyboard_arrow_up