เลี้ยงลูกให้ดีงาม เดินตามคำสอนพ่อ

คำสอนของพ่อ คือพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานไว้ตลอด70ปีที่ผ่านมานับเป็นมรดกล้ำค่าที่ลูกทั้งหลายควรน้อมนำไปปฏิบัติตาม

คำพ่อสอน และ 9 คำสอนของพ่อหลวง

เนื่องในโอกาสสำคัญทางประวัติศาสตร์ พวกเราชาวไทยต่างพากันโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่พ่อหลวงของเราอยากเห็นอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความเสียใจ แต่คือสิ่งที่ลูกหลานชาวไทยทุกคน พึงปฏิบัติตาม “คำสอนของพ่อ” เพื่อให้เกิดสิ่งดีงามกับประเทศไทยต่อไป

keyboard_arrow_up