เทคนิค “จับ-จด” เปลี่ยนชีวิต สร้างนิสัยรู้จักคิด หยุดวิกฤติลูกงอแงร้องซื้อของเล่นได้ผลชะงัด!

เมื่อ ลูกร้องซื้อของเล่น เพราะเด็กกับของเล่นเป็นของคู่กัน งานหลักของเด็กคือการเล่น-การเรียนรู้ ซึ่งถ้าอยากให้ลูกเล่นแต่ไม่อยากซื้อของเล่นให้ลูกจะทำอย่างไร?

keyboard_arrow_up