อาการคนท้อง และสัญญาณที่บอกว่ากำลังตั้งครรภ์

Alternative Textaccount_circle
event

ไม่มี อาการคนท้อง แสดงว่าไม่ได้ท้อง?

หากรอบเดือนขาด แต่กลับไม่มีอาการคนท้องใด ๆ แสดงออกมาเลย ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่จะไม่ได้ท้องนะคะ เพียงแต่ในผู้หญิงบางคน ก็อาจไม่มีอาการแพ้ท้องใด ๆ เลยตลอดการตั้งครรภ์ก็เป็นได้ ดังนั้น หากคุณแม่สงสัยว่าตนเองอาจจะกำลังตั้งครรภ์ ถึงแม้จะไม่มีอาการคนท้องเลย ก็สามารถใช้ที่ตรวจครรภ์ตรวจเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ และถึงแม้ผู้หญิงบางคนจะมีอาการหลาย ๆ อย่างคล้ายอาการคนท้อง ก็ยังไม่สามารถบอกได้ 100% ว่าจะท้องแน่นอน จนกว่าจะมีการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจการตั้งครรภ์อีกครั้ง

ทำไมมี อาการคนท้อง แต่ที่ตรวจครรภ์ผลเป็นลบ?

ในผู้หญิงหลายคนที่เริ่มมีอาการคนท้อง จึงได้ตรวจปัสสาวะกับที่ตรวจครรภ์ แต่ผลออกมากลับเป็นลบ ซึ่งหมายถึง ไม่ได้ตั้งครรภ์ จึงลังเลว่าควรเชื่ออาการหรือเชื่อที่ตรวจครรภ์ดี ในความเป็นจริงแล้วแล้วผลตรวจครรภ์นั้นถือว่ามีความแม่นยำพอสมควร แต่ผลจากการตรวจปัสสาวะอาจคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทำให้ผลออกมาเป็นลบได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่

สัญญาณของการตั้งครรภ์
วิธีอาการตรวจครรภ์ที่แม่นยำกว่าการสังเกตอาการคนท้องนั่นคือการตรวจปัสสาวะ
  • อายุครรภ์ไม่มากพอ: ชุดทดสอบจะตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ เมื่อมีอายุครรภ์เกินกว่า 1-2 สัปดาห์ ดังนั้น หากอายุครรภ์ยังไม่ครบสัปดาห์ โอกาสที่จะตรวจไม่เจอนั้นสูงมาก ทางที่ดีควรตรวจซ้ำในสัปดาห์ถัดไปจึงจะให้ผลที่แน่นอนได้
  • ปัสสาวะเจือจางเกินไป: ปัสสาวะที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบควรมีความเข้มข้นมากพอ เช่น เป็นปัสสาวะที่เก็บตอนเช้าหลังตื่นนอน หากเก็บปัสสาวะหลังจากดื่มน้ำมาก ๆ ปัสสาวะที่ได้จะเจือจาง
  • ชุดทดสอบเสื่อมคุณภาพ: หลายๆ ครั้ง ชุดทดสอบที่เสื่อมคุณภาพก็ทำให้ผลตรวจผิดพลาดได้ ควรตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่าชุดทดสอบนั้นหมดอายุหรือไม่ ที่ซองมีรอยฉีกขาดหรือเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นหรือไม่ ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ ในการตรวจทุกครั้ง จะต้องปรากฏขีดที่แถบ C เสมอ หากตรวจแล้วพบว่ามีขีดขึ้นขีดเดียวที่แถบ T นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ท้อง แต่เป็นเพราะชุดทดสอบนั้นเสื่อมคุณภาพแล้วฃ
  • ไม่ปฏิบัติตามคู่มือของชุดทดสอบ: ชุดทดสอบแต่ละแบบ แต่ละยี่ห้อ จะมีวิธีการใช้ระบุไว้ ซึ่งเราต้องทำตามอย่างเคร่งครัด เช่น ชุดทดสอบแบบจุ่ม ต้องจุ่มไม่ให้เกินขีดที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะอ่านผลไม่ได้ ส่วนชุดทดสอบแบบหยด ต้องหยดปัสสาวะ 3-5 หยด ตามที่กำหนดไว้ หากหยดน้อยเกินไปก็อาจทำให้ตรวจไม่พบ รวมถึงเวลาในการอ่านผลด้วย บางชุดทดสอบจะกำหนดให้อ่านผลภายใน 5-10 นาที หลังหยดหรือจุ่มปัสสาวะ หากเราอ่านผลเร็วหรือช้าเกินไปก็อาจได้ผลที่ไม่ถูกต้องได้

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ท้องลม ท้องหลอก อันตรายของการตั้งครรภ์โดยไม่มีตัวเด็ก

จริงหรือไม่? แม่แพ้ท้องหนักมากจะทำให้ลูกฉลาด IQ สูง

ไขข้อสงสัย ท้องไม่รู้ตัว เป็นไปได้จริงหรือ?

วิธี “คำนวณวันคลอด” ด้วยตัวเอง คำนวณง่ายและแม่นยำ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Medthai, HonestDocs

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up