นมแม่ สร้างสมองลูก

นมแม่ ช่วยสร้างสมองลูก โต 20-30%

Alternative Textaccount_circle
event
นมแม่ สร้างสมองลูก
นมแม่ สร้างสมองลูก

นมแม่ ช่วยสร้างสมองลูก โต 20-30%

– งานวิจัยของ Brown University ในปี 2013 พบว่า การให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียว จะทําให้สมองของเขาโตขึ้น 20-30% เมื่อเทียบกับนมผงอย่างเดียว และการให้นมแม่ผสมนมผง ก็ช่วยให้สมองพัฒนามากกว่าการให้นมผงเพียงอย่างเดียว

– ส่วนงานวิจัยอีกชิ้นพบว่า เด็กที่กินนมแม่จะมีค่าเฉลี่ยของระดับไอคิวสูงกว่านมผง 7-10 จุด โดยศึกษาจากเด็กหลายร้อยคน ดังนั้นหากต้องการเพิ่มระดับไอคิวของคนในประเทศใดประเทศหนึ่ง การให้นมแม่จึงเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด

– เด็กที่กินนมแม่จะเรียนดีกว่าเด็กที่กินนมผง ถึงแม้ว่าจะควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อสมองแล้วก็ตามและยิ่ง กินนมแม่นาน จะยิ่งมีผลดีต่อสมองเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ได้กินนมแม่

– นอกจากนี้ งานวิจัยในอเมริกาพบว่า ยิ่งกินนมแม่นานและกินนมแม่ อย่างเดียว ใน 6 เดือนแรกจะช่วยให้ไอคิวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ได้กินนมแม่ มีการศึกษาสมองโดยการทำ MRI ดูเนื้อสมองสีขาว (Brain White Matter) ที่บ่งบอกถึงระดับสติปัญญาในเด็ก 3กลุ่มคือ นมแม่อย่างเดียว นมผงอย่างเดียว และนมผงสลับกับนมแม่ รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างระยะเวลาที่กินนมแม่ กับการพัฒนาเนื้อสมอง

ผลการศึกษาพบว่า การกินนมแม่สัมพันธ์กับการพัฒนาของเนื้อสมองสีขาวในส่วนที่ควบคุมความฉลาดด้านการวางแผนสังคม อารมณ์และภาษา ถ้ายิ่งให้นมแม่นานจะยิ่งส่งเสริมการทำงานของ เนื้อสมองสีขาวด้านความคิด ภาษา การมองเห็น และการเคลื่อนไหว

พร้อมกันนี้ ในช่วง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่สมองโตอย่างรวดเร็ว แต่ละเซลล์มีการเชื่อมต่อโยงใยกันเป็นร่างแห การเล่นกับลูกบ่อยๆ จะช่วยทำให้การเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น และด้วยความที่ นมแม่ ย่อยง่ายจึงทำให้ลูกตื่นบ่อย จึงมีโอกาสได้เล่นกับพ่อแม่บ่อยกว่า

แล้วจริงหรือไม่ ที่ ดีเอชเอ คือสารอาหารเพียงตัวเดียวในนมแม่ ที่ทำให้ลูกฉลาด ไม่ใช่แค่ ดีเอชเอ อย่างเดียว ยังมีสารอื่นๆ อีกร่วมด้วย

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ติดตาม นมแม่ ช่วย สร้างสมองลูก โต 20-30% คลิกต่อหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up