โรคมารยาททางสังคมบกพร่อง

โรคมารยาททางสังคมบกพร่อง ระบาดหนักส่งต่อสู่รุ่นลูก !

Alternative Textaccount_circle
event
โรคมารยาททางสังคมบกพร่อง
โรคมารยาททางสังคมบกพร่อง

โรคมารยาททางสังคมบกพร่อง ในปัจจุบันนี้พบว่าเด็กเยาวชนที่กำลังจะเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ เริ่มไม่เข้าใจกับผู้คนรอบข้าง ไม่รู้จักการวางตัว และการตอบสนองต่อผู้คน มองตัวเองเป็นที่ตั้งสำคัญ ไม่ยิ้ม ไม่ทักทาย ชอบอยู่กับตัวเอง ฯลฯ  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโรคที่เรียกว่ามารยาททางสังคมบกพร่อง ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ

 

โรคมารยาททางสังคมบกพร่อง คืออะไร?

เชื่อว่ายังมีพ่อแม่อีกหลายๆ ครอบครัว ที่ยังไม่รู้จักกับโรคนี้ และอาจไม่ทราบว่าลูกๆ ที่บ้านก็กำลังเป็นโรคมารยาททางสังคมบกพร่องกันอยู่ได้ค่ะ !!  การจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเรียน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอยู่ในคนหมู่มาก ต้องอาศัยทักษะทางสังคม หรือความฉลาดทางสังคม (Social Quotient) เป็นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนและสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดี

 

Good to know… “สถาบันเทคโนโลยีคาร์เนกี้ ได้ติดตามสถิติของคนที่มีไอคิวดี ที่มีการฝึกอบรมทางด้านสมอง รวมทั้งมีทักษะความสามารถในการทำงานดี พบว่าคุณสมบัติดังกล่าวทำให้คนประสบความสำเร็จเพียง 15%  แต่อีก 85% มาจากปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และการปฏิบัติต่อผู้อื่น หรือที่เรียกว่า การพัฒนาทักษะความฉลาดทางสังคม1

 

แล้วอะไรคือโรคมารยาททางสังคมบกพร่อง ? หากมองให้ดีการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่ที่คอยอบรมเลี้ยงดูลูกมาเป็นอย่างดีตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ ซึ่งการใกล้ชิดของพ่อแม่ลูก จะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคิด ตอบสนองกับทุกเรื่อง และกับทุกคนที่นอกเหนือจากพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว  แต่ทางกลับกันในปัจจุบันพ่อแม่มักไม่มีเวลาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากเท่าที่ควร การที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกๆ มากเท่าที่ควรจะเป็นนั้น อาจด้วยความจำเป็นที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านกันทั้งสองคน และเกิดจากสภาพความห่างเหินแปลกแยกระหว่างคนในสังคมที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันโดยไม่เคยแม้แต่จะยิ้มทักทาย พูดคุยกัน  ต่างคนต่างอยู่ และมีน้ำใจให้กันน้อย ซึ่งผลพวงของปัจจัยเหล่านี้เป็นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ เป็นโรคมารยาทสังคมบกพร่องกันมาก  เราไปดูกันค่ะว่ากลุ่มอาการของโรคนี้ และวิธีการแก้ไข จะสามารถทำได้อย่างไร เพื่อให้ได้เด็กๆ ที่น่ารักกลับมาเหมือนเดิมกันค่ะ

 

อ่านต่อ >> “มารู้จักกับอาการโรคมารยาททางสังคมบกพร่อง” หน้า 2

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up