ทำโทษลูก

หยุด! ทำโทษลูกรุนแรง…ระวังผิดกฎหมาย

account_circle
event
ทำโทษลูก
ทำโทษลูก

คุณพ่อคุณแม่คงเคยได้รับทราบข่าวสาร เกี่ยวกับกรณีพ่อแม่ ทำโทษลูก โดยไม่เหมาะสม ใช้ความรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่พ่อแม่มักจะอ้างว่าเป็นการอบรมสั่งสอนลูก ส่งผลให้ลูกได้รับบาดเจ็บแก่กายและจิตใจ เช่น การผลัก ตบ ตี ต่อย ทุบ เตะ กระทืบ กระชาก บีบคอ ล่ามโซ่ กักขัง รวมไปถึงการทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธหรือของมีคมต่างๆ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ในทางกฎหมายสำหรับการทำโทษลูกนั้น คุณนิติธร แก้วโต ทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้ความรู้ไว้ว่า พ่อแม่สามารถใช้อำนาจปกครองในการลงโทษลูกได้ ไม่เป็นความผิดในทางแพ่งและทางอาญา หากเป็นการ ทำโทษลูก อย่างเหมาะสม

การลงโทษลูก เพื่อการว่ากล่าว สั่งสอน หรือตักเตือน โดยสมควรแก่พฤติการณ์ และเลือกใช้วิธีทำโทษลูก อย่างเหมาะสม ไม่มีความผิดทางแพ่ง เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดสิทธิให้บิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง สามารถทำโทษบุตรตามสมควร เพื่อว่ากล่าวสั่งสอนได้ โดยกำหนด สิทธิไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๖๗ ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ

(๑) กำหนดที่อยู่ของบุตร

(๒) ทำโทษบุตรตามสมควร เพื่อว่ากล่าวสั่งสอน

(๓) ให้บุตรทำการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป

(๔) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การทำโทษบุตร เพื่อการว่ากล่าว สั่งสอน ตักเตือน โดยสมควรแก่พฤติการณ์ และเลือกใช้วิธีทำโทษ อย่างเหมาะสม ก็ไม่เป็นความผิดทางอาญาเช่นเดียวกันครับ เนื่องจากขาดเจตนาในการทำร้ายผู้อื่น จึงไม่เป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนการ ทำโทษลูก โดยไม่สมควรแก่เหตุ หรือใช้ความรุนแรงมากเกินไป หรือใช้วิธีการทำโทษ โดยไม่เหมาะสม นอกจากจะเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาแล้ว ยังอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจของเด็ก และพัฒนาการด้านสมอง รวมถึงพัฒนาการด้านอื่นๆ ประการสำคัญอาจจะเป็นการปลูกฝังนิสัยชอบใช้ความรุนแรง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อครอบครัว และสังคมโดยรวมในอนาคตได้

(บทความแนะนำ 5 สาเหตุ บ่มเพาะความรุนแรงแก่เด็ก)

ดังนั้น หากทำโทษลูกโดยสมควรแก่เหตุ และใช้วิธีการทำโทษอย่างเหมาะสม ตลอดจนชี้แจงเหตุผลทุกครั้งที่ทำโทษ จะเป็นการว่ากล่าวสั่งสอนตามสมควร ทำให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัย เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง และเป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไป

อย่างไรก็ดี ในประเทศที่การตีลูกถือเป็นการทำผิดกฎหมาย พ่อแม่จะใช้วิธีไหนในการอบรมสั่งสอนลูก โดยไม่ใช้ความรุนแรง เมื่อลูกไม่เชื่อฟัง Amarin Baby & Kids มีตัวอย่าง 5 ไม้เด็ดวิธีลงโทษลูกของคุณแม่ชาวตะวันตก ที่น่าลองนำมาปรับใช้กับลูกของเราดูบ้าง ในหน้าถัดไป

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ “5 ไม้เด็ด วิธีลงโทษลูก ของคุณแม่ชาวตะวันตก” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up