สมองลูกทำงานดี

10 วิธี กระตุ้น พัฒนาการ สมองลูก ทำงานดี

Alternative Textaccount_circle
event
สมองลูกทำงานดี
สมองลูกทำงานดี

กระตุ้น พัฒนาการ สมองลูก ทำงานดี ในฐานะพ่อแม่การได้เห็นลูกเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจและพัฒนาการต่างๆ โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดมาขัดขวาง ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกของตัวเอง ยิ่งโดยเฉพาะพัฒนาการการเรียนรู้ที่มาจากการทำงานของพัฒนาการสมองที่ดี  ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีเคล็ดลับวีธี การเลี้ยงดู ให้ สมองลูก ทำงานดี มาแนะนำให้ได้ทราบกันค่ะ

 

กระตุ้น พัฒนาการ สมองลูก ทำงานดี : สมองมีความสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กอย่างไรบ้าง ?

พญ.สินดี จำเริญนุสิต กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก โรงพยาบาลเวชธานี1  ได้กล่าวถึงความสำคัญของสมองที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของเด็ก ดังนี้

  • สมองควบคุมและโปรแกรมการเจริญเติบโตของร่างกายทั้งหมด
  • สมองควบคุมการทำงานของระบบร่างกาย เนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย และพัฒนาการของสมองเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ภาษา วัฒนธรรม ทักษะการสื่อสาร สังคม มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมและจริยธรรม
  • สมองเป็นระบบของการรับรู้ ประมวลข้อมูล การเรียนรู้ เก็บความจำและประสบการณ์ต่างๆ ที่สร้างโลกทัศน์เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
  • สมองควบคุมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ควบคุมพฤติกรรม ความประพฤติ และการแสดงออกของปฎิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานของบุคลิกภาพ
  • สมองเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม
  • สมองควบคุมสมาธิ ความสนใจ การตัดสินใจ จริยธรรม

อ่านต่อ >> “10 วิธี กระตุ้น พัฒนาการ สมองลูก ทำงานดี” คลิกหน้า 2 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up