เลี้ยงลูกใกล้ชิดธรรมชาติ ผลวิจัยชี้ช่วยให้ลูกฉลาด ไอคิวสูง

Alternative Textaccount_circle
event

ชวนพ่อแม่ เลี้ยงลูกใกล้ชิดธรรมชาติ เรียนรู้ผ่านห้องเรียนสีเขียว ช่วยส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่ยังเล็ก

เลี้ยงลูกใกล้ชิดธรรมชาติ เสริมสร้างไอคิว

สังคมคนเมือง สร้างให้เด็กใกล้ชิดติดจอ จนกลายเป็นพฤติกรรมเนือยนิ่งส่งผลต่อพัฒนาการของลูก ต่างจากคนสมัยก่อนที่มีวิธีการเลี้ยงลูกใกล้ชิดธรรมชาติ เด็ก ๆ จึงได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ วิ่งเล่นบนท้องทุ่งนา พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องราวนอกห้องเรียนวิชาการ ด้วยห้องเรียนธรรมชาติ

งานวิจัยเผยเด็กที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ไอคิวสูง

ผลการวิจัยโดยนักระบาดวิทยาด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาสเซลท์ (Hasselt University) ประเทศเบลเยียม ระบุว่า พื้นที่สีเขียวจากธรรมชาตินั้นสัมพันธ์กับความฉลาดของเด็ก ๆ โดยพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 3.3% (รัศมี 3 กิโลเมตรรอบบ้าน) จะช่วยเพิ่มไอคิวของเด็กได้ถึง 2.6% เลยทีเดียว โดยค่าเฉลี่ยไอคิวอยู่ที่ 105

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาข้อมูลจากเด็กช่วงอายุ 10-15 ปีมากกว่า 600 คน ผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศเบลเยียม งานวิจัยยังบอกด้วยว่า 4% ของเด็กไอคิวต่ำกว่า 80 อยู่ในย่านที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า พื้นที่สีเขียวสัมพันธ์กับการรับรู้ เช่น ทักษะเรื่องการจดจำและความตั้งใจ

ธรรมชาติยังมีผลต่อสมาธิและอารมณ์ โดยมีงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า ความจำของเด็กจะดีขึ้นเมื่ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และมีงานวิจัยจากวารสาร Plos Medicine ระบุว่า การอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติช่วยลดระดับความเครียด เด็ก ๆ ได้เล่นกับเพื่อน มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และในพื้นที่สีเขียวยังเป็นสภาพแวดล้อมที่สงบอีกด้วย การสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง จึงนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็ก

หากเด็กได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม มีพื้นที่ให้เด็กเรียนรู้ด้านวิชาการ ร่วมกับการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะหล่อหลอมให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างฉลาดสมวัย ไอคิวสูงได้

เลี้ยงลูกใกล้ชิดธรรมชาติ

ธรรมชาติช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูก

สภาพแวดล้อมของบ้านส่งผลต่อตัวลูก การได้สูดอากาศบริสุทธิ์ หายใจรับกลิ่นดิน ชื่นชมความหอมของดอกไม้ จะช่วยกระตุ้นให้สมองปลอดโปร่ง ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น หากมีธรรมชาติอยู่แวดล้อมรอบตัวจะส่งผลดีในด้านต่าง ๆ เช่น

  1. ผลดีต่อสมองและความคิด ช่วยพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ซึ่งเป็นการพัฒนาการของสมองขั้นสูง
  2. ผลดีต่อร่างกาย หากเด็กทำกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ เช่น การวิ่งเล่น หรือทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติ จะช่วยให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง มีความกระตือรือร้น สุขภาพที่ดีช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง ป้องกันไม่ให้ลูกเป็นโรคอ้วนได้
  3. ผลดีต่ออารมณ์ ธรรมชาติช่วยลดความเครียด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความเครียดสูง หากเด็กได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับพื้นที่สีเขียวจะช่วยหล่อหลอมสติปัญญาและทักษะต่าง ๆ ได้อย่างดี

พาลูกไปใกล้ชิดผืนดินและทุ่งหญ้า

พ่อแม่ควรให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นกับธรรมชาติรอบตัว จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทั้งกาย สังคม และสมอง

1.สร้างสวนในรั้วบ้าน การเรียนรู้เริ่มต้นได้จากที่บ้านของเรา หากภายในรั้วบ้านมีพื้นที่ ลองปลูกต้นไม้ ดอกไม้ หรือพืชผักสวนครัว พร้อมกับเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในรั้วบ้าน

ลูกในวัยแบเบาะ พ่อแม่สามารถอุ้มลูกออกมานอกบ้าน เดินรับอากาศบริสุทธิ์ช่วงเช้าและยามเย็น สอนศัพท์ต่าง ๆ หรือจับมือลูกไปลูบใบไม้ แตะต้นไม้ ให้ได้เรียนรู้ผ่านการสัมผัสพื้นผิว

ลูกในวัยหัดเดิน จูงลูกเดินเท้าเปล่าไปด้วยกันที่พื้นหญ้า หากลูกเดินได้ วิ่งได้ ก็ปล่อยให้ลูกได้สนุกสนานตามธรรมชาติ เพราะการเดินเท้าเปล่าให้สัมผัสพื้นผิวโดยตรงจะช่วยกระตุ้นการรับรู้ของร่างกาย

ลูกในวัยเรียนรู้ เมื่อรู้ความแล้ว ลองชวนลูกปลูกผักสวนครัวในรั้วบ้าน ให้ลูกช่วยเลือกว่าจะปลูกอะไรดี โดยเปิดหนังสืออ่านให้ลูกฟัง บอกถึงประโยชน์ของพืชผักแต่ละชนิด แล้วช่วยลูกวางแผนว่าจะปลูกผักชนิดไหน บริเวณไหนของบ้าน จากนั้นก็ช่วยกันเลือกเมล็ดพันธุ์ ซื้ออุปกรณ์ไซส์เล็กสำหรับเด็ก พร้อมกับมอบหมายให้ลูกรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง ด้วยการรดน้ำ สังเกตผักสวนครัวในทุกวัน

2.ชมธรรมชาติใกล้บ้าน ในบริเวณบ้านมักจะมีต้นไม้ใหญ่ หรือมีสวนสาธารณะ ลองพาลูกไปเดินสำรวจ ชี้ชวนชมธรรมชาติ พ่อแม่สามารถสอนศัพท์ให้ลูกระหว่างทางได้ด้วย ทั้งนี้ หากมีเวลามากหน่อย ลองพาครอบครัวไปตั้งแคมป์ เดินทางขึ้นเขา ไปดอย ให้เด็กได้เปิดหูเปิดตา ใกล้ชิดกับภูเขา ผืนน้ำ เล่นลำธาร หรือสัมผัสธรรมชาติของท้องทะเล

3.เรียนรู้วิถีเกษตร ด้วยการพาลูกไปยังแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรในที่ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีหลายพื้นที่ที่เปิดให้เด็กเข้ามาทำกิจกรรม ทั้งการปลูกผัก ให้อาหารสัตว์ หรือแม้แต่การทำนา สำหรับสถานที่เรียนรู้การเกษตรในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้กรุง ตัวอย่างเช่น

การเล่นอย่างอิสระในพื้นที่โล่งกว้าง ห้อมล้อมด้วยต้นไม้ใบหญ้า จะช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น การเล่นที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อพัฒนาเด็ก ทั้งร่างกาย การรับความรู้สึก อารมณ์ สติปัญญา และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พ่อแม่จึงควรเลี้ยงลูกใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยการพาลูกออกนอกห้องเรียน ไปเรียนรู้และสัมผัสโลกภายนอก เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ลูกได้รู้จักโลกกว้างอย่างแท้จริง

อ้างอิงข้อมูล : 3WheelsUncle, themomentum.co, la-orutis.dusit.ac.th และ thaihealth.or.th

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เช็กอิน 5 ที่เที่ยวธรรมชาติใกล้กรุงเทพ ปลูกฝังให้ลูกรักสัตว์ รักธรรมชาติตั้งแต่เล็ก

เช็กอิน 5 ที่เที่ยวธรรมชาติใกล้กรุงเทพ ปลูกฝังให้ลูกรักสัตว์ รักธรรมชาติตั้งแต่เล็ก

เรียนศิลปะดียังไง ? 5 ทักษะดี ๆ ที่ควรส่งเสริมลูกเรียนศิลปะ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up