เรียนศิลปะดียังไง

เรียนศิลปะดียังไง ? 5 ทักษะดี ๆ ที่ควรส่งเสริมลูกเรียนศิลปะ

event
เรียนศิลปะดียังไง
เรียนศิลปะดียังไง

ศิลปะเกิดขึ้นรอบตัวเราทุกทิศทางเลยค่ะ แค่เด็ก ๆ จับดินสอแล้วลากเส้นขยุกขยิกออกมาก็ถือว่าเป็นศิลปะที่สวยสุดในสายตาของคุณพ่อคุณแม่แล้ว ประโยชน์ของศิลปะมีมากมาย ถ้าเราจะส่งเสริมให้ลูกได้เรียนศิลปะ เรียนศิลปะดียังไง ทีมแม่ ABK มีคำตอบจ้า

เรียนศิลปะดียังไง ? 5 ทักษะที่ศิลปินตัวน้อยจะได้จากการเรียนศิลปะ

สำหรับเด็ก ๆ แล้วไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่วัยเบบี๋ วัยเตาะแตะ จนเข้าสู่วัยอนุบาล ไปจนถึงโต “ศิลปะ” ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับเด็ก ๆ เมื่อได้ลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป ระบายสี หาทำศิลปะประดิษฐ์จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาตัดแปะ สรุปออกมาเป็นความคิดแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมให้คุณพ่อคุณแม่เห็น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งช่วยทำให้เกิดพัฒนาการทั้งภายในและภายนอกของเด็กไปพร้อม ๆ กัน สังเกตมั้ยค่ะ ว่าเวลาลูกจมอยู่กับศิลปะที่เขาเลือก จะทำให้เห็นสีหน้าแห่งความสุข มีแววตาสดใส ไม่รู้จักเบื่อ และมีจินตนาการที่เต็มเปี่ยม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมต่อยอดพัฒนาการและทักษะด้านนี้ให้กับลูกได้ คุณค่าของการเรียนศิลปะนั้นนอกเหนือไปจากการช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการแล้ว ยังมีส่วนช่วยฝึกทักษะชีวิตที่เด็ก ๆ จะได้เพิ่มเติม ได้แก่

เรียนศิลปะดียังไง
เรียนศิลปะดียังไง

1. รู้จักช่างสังเกต

การวาดรูปศิลปะของลูกอาจจะเริ่มต้นจากเส้น รูปทรงพื้นฐาน จากนั้นก็พัฒนาการเป็นรูปทรงอื่น ๆ วาดออกมาเป็นภาพด้วยการสังเกตจากสิ่งรอบตัว เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เช่น รูปคนที่ใบหน้ามีหู ตา จมูก ปาก เริ่มมีแขน ขา และเริ่มมีการครีเอทลวดลายของเสื้อผ้าตามพัฒนาการขึ้นในแต่ละวัย เป็นต้น

2. มีพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ

ศิลปะมีประโยชน์ในการช่วยให้เด็กได้พัฒนาการทั้งร่างกายและภาษา เด็กเล็กเป็นนักเล่าเรื่องตามธรรมชาติ คุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นเรื่องราวของเจ้าตัวเล็กผ่านการวาดรูปเล่าเรื่องโดยไม่ใช้คำพูด แต่ในคลังสมองน้อย ๆ กำลังรวบรวมความคิด คลังคำศัพท์ และเก็บข้อมูลได้ยาวขึ้น ต่อยอดไปสู่ทักษะการสื่อสาร การฟัง อ่าน เขียนได้ มีส่วนช่วยฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของลูก นอกจากนี้การเรียนศิลปะยังช่วยพัฒนาความจำ ทำให้ลูกมีสมาธิ ได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจและการคิดวิเคราะห์ด้วย

3. มีความเห็นอกเห็นใจ

ศิลปะเป็นสื่อที่ใช้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเป็นรูปธรรม ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะมองความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ คน สัตว์ ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ก่อเกิดเกิดสุนทรียภาพ จินตนาการ ช่วยให้เด็กมีความเข้าใจในธรรมชาติ มุมมองจากศิลปะที่ได้เห็นจะทำให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยน ไม่แข็งกร้าว มีความเห็นอกเห็นใจ

เรียนศิลปะดียังไง
เรียนศิลปะดียังไง

4. ทักษะการแก้ปัญหาและคิดนอกกรอบ

ศิลปะช่วยให้เด็กช่างคิด สร้างสรรค์ ใช้จินตนาการ ศิลปะไม่มีถูกผิด แต่การเรียนศิลปะจะทำให้เด็ก ๆ ได้ลองผิดลองถูกกับการใช้น้ำหนักแรเงา การลงสี การใช้กระดาษและสีที่ต่างกันที่ทำให้เกิดภาพ อารมณ์ของภาพที่แตกต่าง ฯลฯ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนมากมายกับการเลือกใช้เทคนิคและค้นหาในทักษะที่ตนเองชอบ เด็ก ๆ ที่สนใจศิลปะจะมีทักษะการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหา พัฒนาระบบความคิดที่เป็นอิสระได้ดีขึ้น นสพ. The Boston Globe ระบุว่า ศิลปะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เด็กได้พัฒนาและเข้าใจถึงจุดยืนของตนเองในความสัมพันธ์ต่าง ๆ การเรียนศิลปะจะช่วยพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตการเรียนต่อไปได้

5. เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

การเรียนศิลปะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและความภาคภูมิใจในตนเอง เนื่องจากได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน จะทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง นำไปสู่การมีส่วนร่วมในห้องเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจมากขึ้น อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้

4 เคล็ดลับส่งเสริมศิลปะให้ศิลปินตัวน้อย

เรียนศิลปะดียังไง
เรียนศิลปะดียังไง

1. สร้างมุมศิลปะในบ้าน

เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเจ้าตัวเล็ก เด็ก ๆ ควรได้จับดินสอวาดรูประบายสีตามวัยได้อย่างเหมาะสม ควรมีอุปกรณ์ศิลปะ เช่น ดินสอ กระดาษ สีเทียน สีไม้ สีเมจิก และเลือกอุปกรณ์ให้ใช้อย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ เช่น อายุ 1-1 ขวบครึ่งสามารถใช้สีเทียนมีหลายขนาดและหลายรูปทรง อายุ 2-3 ขวบ สามารถเปลี่ยนมาใช้สีไม้ได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อมือของเด็กๆ วัยนี้เริ่มที่จะแข็งแรงพอจะจับดินสอสีที่มีขนาดเล็กลงมาจากสีเทียนได้แล้ว และอายุ 3 ขวบขึ้นไปก็ให้ลูกได้ลองใช้สีเมจิกที่มีความโดดเด่นเรื่องสีสัน เพิ่มจินตนาการให้ลูกได้มากขึ้น

2. คอยส่งเสริมปิกัสโซ่

ศิลปะในมือลูกสวยในสายตาพ่อแม่เสมอค่ะ เราสามารถแสดงความคิดเห็นและชื่นชมผลงานของเจ้าตัวเล็กได้ แต่ไม่เลือกชมเฉพาะผลงานที่โดดเด่นหรือแบบที่คุณพ่อคุณแม่ชอบ ควรชมในทุก ๆ ผลงานของลูกมากกว่า การเลือกชมงานแต่ละชิ้นเพราะจะทำให้ลูกคิดวาดแต่สิ่งที่พ่อแม่ชอบ โดยไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานตัวเองแบบที่ควรจะเป็นไปโดยธรรมชาติ

3. วางโชว์ผลงานของศิลปินน้อย

นำผลงานที่ลูกวาดมาตั้งหรือใส่เป็นกรอบรูปประดับบ้าน จะทำให้ลูกเกิดความภูมิใจในผลงานของตัวเอง และมั่นใจในตนเองมากขึ้น

4. พาลูกเที่ยวพิพิธภัณฑ์

การพาลูกไปดูศิลปะตามพิพิธภัณฑ์ การได้เห็นภาพอื่น ๆ ที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มความรู้และแรงบันดาลใจสำหรับศิลปินตัวน้อยได้เพิ่มขึ้นนะคะ

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางศิลปะเพิ่มประโยชน์ให้กับตัวลูกได้ไม่น้อยเลยสำหรับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ที่ลูกได้รับ ถ้าคุณพ่อคุณแม่มองเห็นว่าลูกฉายแววปิกัสโซ่ ดาร์วินชี่ มีความชอบด้านศิลปะก็ลองเลือกโรงเรียนศิลปะสำหรับเด็กให้ลูกได้ลองเรียน เพื่อมอบทักษะดี ๆ ให้เป็นของขวัญลูกติดตัวนะคะ

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : www.whitbyschool.orgwww.illustcourse.comwww..mthai.com

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ :

ศิลปะสร้างลูกให้เป็น “เด็กอัจฉริยะ” ได้!

หลากเทคนิคศิลปะ ชวนวัยเรียนสนุก+สร้างจินตนาการ

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
เรียนศิลปะดียังไง
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up