โรคอีวารี่ ปอดอักเสบอาการ รุนแรง จาก บุหรี่ไฟฟ้า

โรคอีวารี่ ปอดอักเสบอาการ รุนแรง ภัยร้ายจากบุหรี่ไฟฟ้า

Alternative Textaccount_circle
event
โรคอีวารี่ ปอดอักเสบอาการ รุนแรง จาก บุหรี่ไฟฟ้า
โรคอีวารี่ ปอดอักเสบอาการ รุนแรง จาก บุหรี่ไฟฟ้า

ห่วงเยาวชน ห่วงลูกหลาน พ่อแม่ต้องใส่ใจ!!

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่โรงพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าวเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่องพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรง (EVALI) โดยมีสาเหตุมาจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย และไม่ทำให้เกิดโรคร้ายต่อสุขภาพ จนทำให้เกิดการป่วยแบบเฉียบพลันขึ้น

กรมควบคุมโรค ขอย้ำเตือนประชาชนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้า อาจส่งผลทำให้เกิดโรคและภัยสุขภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการไข้ หนาวสั่น ไอ หายใจลำบาก ปวดเมื่อยตามตัว รวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

และจากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทย พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดมีความหลากหลายในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และในบางยี่ห้อไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้ พร้อมทั้งมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง รวมถึงบิดเบือนข้อมูลว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ จนอาจก่อให้เกิดความหลงเชื่อ เข้าใจผิด และนำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่มา : https://pr.moph.go.th

บุหรี่ไฟฟ้า กับการเร่งทำความเข้าใจเยาวชน
บุหรี่ไฟฟ้า กับการเร่งทำความเข้าใจเยาวชน

โฆษณาชวนเชื่อ กับ ความเข้าใจผิด ที่ต้องเร่งแก้ไข!!

จากการสำรวจและรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO)เกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนของไทย พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 6-7%เมื่อ 5 ปีก่อน เป็นมากกว่า 10%ในปัจจุบัน

ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คนเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย โดยคิดว่าควัน ไอละอองจากบุหรี่ไฟฟ้า เป็นเพียงละอองน้ำ ไอน้ำมีเพียงสารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอม อ้างว่าสูบชนิดที่ไม่มีนิโคติน

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยว่า “ส่วนประกอบในน้ำยา ก็ประกอบด้วยนิโคติน ประกอบด้วยตัวละลายน้ำมันพืช และสารปรุงแต่งกลิ่นรส 3 ส่วนนี้ ซึ่งสารปรุงแต่งกลิ่นรสเยอะมาก และขณะนี้เขาเข้าใจว่า ตัวสารปรุงแต่งกลิ่นรส เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ รวมทั้งตัวสารละลายนี้ก็ด้วย แต่สารละลายเป็นไขมัน คนที่ป่วยจากการที่สูบบุหรี่ในอเมริกา 800 กว่าคน พบว่าเซลล์ปอดมีไขมันไปคั่งอยู่ เพราะว่าเม็ดเลือดขาวเซลล์ปอด ทำหน้าที่จับสิ่งแปลกปลอมทั้งฝุ่นละออง ทั้งเชื้อโรค ละอองไอนั้นเป็นไขมันเล็กๆ เซลล์พวกนี้ก็จับมันก็ทำให้การทำงานไม่ปกติ เกิดอักเสบขึ้น”

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ประเทศหลายประเทศพอรู้ถึงปัญหานี้มากขึ้น เขาได้ยุติไม่ให้มีการทำตลาดในประเทศเลยนะครับ สคบ.ประกาศตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ และก่อให้เกิดโทษอย่างชัดแจ้ง ประเทศไทยเรากฏหมายบอกไว้ชัดว่า ห้ามนำเข้าประเทศไทยเด็ดขาด ถือมีความผิดตามกฎหมาย และที่พยายามสูบกัน ถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการซื้อขายกันในเว็บไซด์นี่อันตรายมาก”

ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตราย

ข้อมูลการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เผยแพร่ผ่าน เว็บไซด์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตราย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 เว็บไซด์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยแพร่งานวิจัยล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุความสัมพันธ์ของบุหรี่ไฟฟ้ากับการเกิด ‘มะเร็งปอด’ และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์กระเพาะปัสสาวะ ที่ส่อว่าจะพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง การศึกษานี้ใช้หนูทดลอง จำนวน 85 ตัว โดยสุ่มแยกหนูออกเป็น 3 กลุ่ม เมื่อครบ 54 สัปดาห์ ทีมวิจับนำหนูทั้งหมด จำนวน 76 ตัว มาตรวจเซลล์อวัยวะภายในที่สำคัญต่างๆ หนูกลุ่มแรก ที่สัมผัสบุหรี่ไฟฟ้าชนิดนิโคติน ที่ผสมกับสาร VGPG พบเซลล์มะเร็งในปอด จำนวน 9 ตัว จากหนูทั้งหมด 40 ตัว คิดเป็นร้อยละ 22.5 และพบเซลล์ที่ส่อว่าจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะของหนูกลุ่มนี้ จำนวน 23 ตัว คิดเป็นร้อยละ 57.5 ขณะที่ไม่พบการเกิดมะเร็งปอด ส่วน หนูกลุ่มที่ 2 ที่สัมผัสไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าชนิดไม่มีนิโคติน และ หนูในกลุ่มที่ 3 ที่ไม่สัมผัสไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าเลย พบมะเร็งปอดเพียง 1 ตัว ใน 18 ตัว นอกจากนั้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยแอดิเลด และโรงพยาบาลรอยัล แอดิเลด (Royal Adelaide Hospital) ของประเทศออสเตรเลีย ได้ศึกษาพิษของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 3 ยี่ห้อ พบว่าไอระเหยจาก บุหรี่ไฟฟ้าชนิดแต่งกลิ่น สามารถทำให้เซลล์ปอดตายได้ งานวิจัยซึ่งถูกเผยแพร่หลังจากมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นรายที่ 8 ในสหรัฐอเมริกา พบว่าแม้แต่แบรนด์ที่ไม่มีสารนิโคติน ก็สามารถทำให้เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจที่แข็งแรงตายได้ โดยไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า ยังไปหยุดยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ไม่ให้จัดการกับเซลล์ที่ตายแล้วอีกด้วย

อย่าให้ควันบุหรี่ทำร้ายลูกน้อยจากควันพิษมือสอง
อย่าให้ควันบุหรี่ทำร้ายลูกน้อยจากควันพิษมือสอง

อย่าเพิกเฉย!! ปอดอักเสบอาการ รุนแรง กับ สัญญาณเตือนอันตราย จากบุหรี่ไฟฟ้า 

หากพบว่าคุณ หรือบุตรหลานมีอาการที่เป็นสัญญาณเตือน ปอดอักเสบอาการ รุนแรง เหล่านี้ อย่าวางใจ รีบพาไปพบแพทย์ด่วน!!

  • อาการไข้
  • หนาวสั่น
  • ไอ
  • หายใจลำบาก
  • ปวดเมื่อยตามตัว
  • อาการในระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที ทางกรมควบคุมโรคยังได้เฝ้าระวัง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศให้จัดระบบเฝ้าระวัง และรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคปอดอักเสบรุนแรง ให้กรมควบคุมโรคทราบ

โปรดเตือนบุตรหลาน และผู้ที่กำลังคิดจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าว่า บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพ อย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 02-590-3850 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/https://www.aroundonline.com/https://www.bangkokhospital.com/https://www.thairath.co.th

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ระวัง! ทารก คลอดก่อนกำหนด อาจป่วยภาวะหายใจลำบาก RDS

ลูกเป็นปอดอักเสบ 1 ในโรคร้ายอันตรายถึงชีวิต ที่พ่อแม่ต้องรู้จัก

ลูก ติดมือถือ เวลากินข้าว หักดิบด้วยวิธีนี้ได้ผล!!

มีผื่นแดง คออักเสบ ให้สงสัย scarlet fever คือ โรคอะไร?

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up