วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ไข้หวัดใหญ่ ระบาด

เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาด!รุนแรงในรอบ 2ปีรีบฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี

Alternative Textaccount_circle
event
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ไข้หวัดใหญ่ ระบาด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ไข้หวัดใหญ่ ระบาด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี เพื่อคนไทยปลอดภัยในยามที่ ไข้หวัดใหญ่ ระบาด เมื่อหมอเตือนให้พ่อแม่ระวังลูกน้อยอย่างใกล้ชิด แล้ววัคซีนป้องกันจะช่วยได้แค่ไหนใครได้สิทธิ

เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาด!รุนแรงในรอบ 2ปีรีบฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2565 นี้ มีรายงานพบผู้ป่วย 2,820 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 มิถุนายน 2565) โดยได้จำแนกกลุ่มผู้ป่วยตามอายุ ดังนี้

  • ผู้ป่วยอายุ 15-24 ปี พบมากที่สุด คิดเป็น 11.45%
  • กลุ่มอายุ 25-34 ปี คิดเป็น 10.11%
  • ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเด็กแรกเกิด – 1 ปี คิดเป็น 9.93%

เปิด “พยากรณ์โรค และภัยสุขภาพ” ของกรมควบคุมโรค

ทางกรมควบคุมโรค ยังได้พยากรณ์โรค และภัยสุขภาพไว้ โดยคาดว่าจะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การไม่บังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเลิกล็อคดาวน์ เป็นต้น ดังนั้นจึงได้เตือนให้ประชาชนดูแลตนเอง และบุตรหลานเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และโรคโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบริเวณที่ชุมชน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล แม้ว่ามาตรการป้องกันโรคจะผ่อนคลายลงแล้วก็ตาม

เด็กป่วย ไข้หวัดใหญ่ มากขึ้น
เด็กป่วย ไข้หวัดใหญ่ มากขึ้น

หมอเตือน ไข้หวัดใหญ่ ระบาด ปีนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ 2 ปี!!

โรคไข้หวัดใหญ่ ที่อาจจะกลับมาระบาดในปี 2565 หลังจากลดลงในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 คาดการณ์ว่าจะมีความรุนแรงกว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนส่วนใหญ่ มีการเว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นกิจวัตร ซึ่งถือเป็นเกราะป้องกันเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี

แต่ในอีกนัยหนึ่งประชาชนก็ขาดโอกาสในการรับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ อีกทั้งหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกมาตรการป้องกันต่างๆ ยกเลิกการสวมใส่หน้ากากอนามัย ก็จะทำให้ประชาชนมีโอกาสรับเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาอากาศแปรปรวนจากภาวะโลกร้อน และหลายประเทศอยู่ในช่วงฤดูฝน มีอากาศชื้น ทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายและมีอายุนานขึ้น การที่ร่างกายห่างหายจากภูมิคุ้มกันเป็นเวลานานนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคทวีความรุนแรงและกว้างขวางมากกว่าปกติ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่รุนแรง เช่น สตรีมีครรภ์ เด็กเล็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี ผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

เสี่ยงเสียชีวิต 2 เท่า หากติดเชื้อทั้งโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่!!

จากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์โดย The Lancet (ตีพิมพ์ 25 มีนาคม 2565) พบว่าผู้ป่วยที่เป็นทั้งโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมากขึ้นถึง 2 – 4 เท่า เมื่อเทียบกับเป็นโรคโควิด-19 เพียงโรคเดียว ในขณะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต สูงถึง 2 เท่า

นอกจากนี้ จากการศึกษาในต่างประเทศอื่นๆ ยังพบว่า 7 ใน 10 คนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคปอดบวม การอักเสบของสมอง ความล้มเหลวของอวัยวะหลายส่วน และภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตอีกด้วย

ลดอาการรุนแรงได้หากได้รับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ในกลุ่มเด็กเล็ก
ลดอาการรุนแรงได้หากได้รับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ในกลุ่มเด็กเล็ก

ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกรณีเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้นั้น ไม่เกี่ยวกับเมือกในลำคอแห้ง แต่ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานโรคในร่างกายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันโรค พร้อมแนะประชาชนยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”  ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์  หากมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยร่างกาย ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงควรดูแลเป็นพิเศษ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการป่วยและเสียชีวิตได้

ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

  1.  ปิด  คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้า หรือกระดาษทิชชู่ปิดปาก และจมูกทุกครั้ง และหากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
  2. ล้าง คือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ และสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร เป้นต้น
  3. เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือในสถานที่แออัด มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก
  4. หยุด คื อ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มาก ก็ควรหยุดพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

อ่านต่อ>> วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้จริงหรือ ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วยังต้องฉีดอีกไหม คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up