enterovirus คือ วัคซีนโรคมือเท้าปาก

enterovirus คือ เชื้อ โรคมือเท้าปาก ชนิดรุนแรงข่าวดีมีวัคซีนป้องกันแล้ว!!

Alternative Textaccount_circle
event
enterovirus คือ วัคซีนโรคมือเท้าปาก
enterovirus คือ วัคซีนโรคมือเท้าปาก

วัคซีน enterovirus คือ วัคซีนป้องกัน โรคมือเท้าปาก ในเด็กชนิดรุนแรง ทำให้สมองอักเสบ ระบบหายใจและเลือดล้มเหลวถึงตายได้ วีคซีนทางเลือกหากลูกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

enterovirus คือ เชื้อ โรคมือเท้าปาก ชนิดรุนแรงข่าวดีมีวัคซีนป้องกันแล้ว!!

“โรคมือเท้าปากโดยทั่วไปไม่น่ากลัว สามารถหายป่วยได้เอง มีเพียงส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรง จาก enterovirus 71 ที่ทำให้สมองอักเสบร่วมกับระบบหายใจ และระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว และเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว เด็กที่มีอาการรุนแรงมักมีไข้สูง ซึมอ่อนแรง มือสั่น เดินเซ อาเจียนมาก หายใจหอบ และชัก หากพบอาการเหล่านี้ ควรรีบพาพบแพทย์โดยด่วน”

โรคมือเท้าปาก ระบาดในเด็กเล็ก อาการรุนแรง
โรคมือเท้าปาก ระบาดในเด็กเล็ก อาการรุนแรง

 

โรคมือเท้าปาก กับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค

มือเท้าปาก สาเหตุ ของโรคเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกัน โดยปกติสาเหตุของเชื้อโรคมือเท้าปาก ที่พบบ่อยในประเทศไทย คือ เขื้อไวรัสค็อกซากี (Coxsackie) ชนิด เอ 16 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง และยังพบการติดเชื้อจากเชื้อ enterovirus 71 หรือ อีวี 71 ที่มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

enterovirus คือ ??

เชื้อไวรัส enterovirus เป็นกลุ่มเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคได้หลายชนิด หนึ่งในนั้นคือ โรคมือเท้าปาก ที่เป็นโรคที่พ่อแม่ที่มีลูกในวัยเด็กเล็ก จะต้องประสบพบเจอ เพราะเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายมาก มักแพร่ระบาดในสถานศึกษา เนื่องจากมีการรวมกลุ่มกันของเด็กเล็กจำนวนมาก และการระมัดระวังป้องกันตัวของเด็กยังไม่ดีพอจึงทำให้เกิดการระบาดของโรคได้ง่าย

EV 71 !!

enterovirus มีหลายสายพันธุ์ โดยพบไวรัส enterovirus 71 (EV 71) ซึ่งเป็นไวรัสตัวร้ายสาเหตุสำคัญของโรคมือ เท้า ปาก และโรคเฮอร์แปงไจนาในเด็กเล็ก ที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงในเด็ก ต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือด และสมอง

ไวรัส EV71 ทำให้เกิดผลกระทบมากมายตั้งแต่การติดเชื้อที่ไม่มีอาการ และโรคมือเท้าปากที่ไม่รุนแรงไปจนถึงโรคทางระบบประสาทที่มีภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทส่วนกลางอย่างรุนแรง และภาวะหัวใจล้มเหลว ในกรณีที่รุนแรงอัตราการเสียชีวิตอาจสูง โดยเฉพาะในเด็กอายุ 5 ปีหรือน้อยกว่า EV71 ถือเป็น enterovirus ที่เป็นพิษต่อระบบประสาทที่รุนแรงที่สุด

สถานการณ์ของมือเท้าปากที่รุนแรงมักเกิดจากเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71) หรือ อีวี 71 ซึ่งมักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ทำให้สถานการณ์ของโรคดังกล่าวระบาดรุนแรงขึ้นกว่าที่ผ่านมา แต่พ่อแม่อย่าเพิ่งกังวลใจกันมากเกินไป เพราะโดยปกติสาเหตุของเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ที่พบบ่อยในประเทศไทย คือ เชื้อไวรัสค็อกซากี (Coxsackie) ชนิดเอ 16 ซึ่งพบในเด็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป และเป็นชนิดไ

โรคมือ เท้า ปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยเรียน โดยมีการระบาดช่วงฤดูฝน สาเหตุจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส ที่มีอยู่หลายสายพันธุ์ โดยไวรัสค็อกซากี เป็นสายพันธุ์ที่พบได้บ่อย ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง แต่การระบาดของเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ครั้งนี้มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 ที่พบก่อโรคในเด็กกลุ่มอายุน้อยลง คือ อายุน้อยกว่า 2 ปี เมื่อได้รับเชื้อจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง มีไข้สูง อาเจียนมาก หายใจหอบ มีภาวะขาดน้ำ ความดันโลหิตต่ำจนช็อก ในกรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วย มีอาการชักเกร็ง ซึม และเสียชีวิตได้

enterovirus คือ เชื้อก่อโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง
enterovirus คือ เชื้อก่อโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก ชนิดรุนแรง!!

หากจะเรียกว่า วัคซีน EV 71 เป็นวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากก็ไม่ถูกเสียทีเดียว แต่ควรเรียกได้ว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคมือเท้าปาก จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 (อีวี 71) เพราะในสายพันธุ์อื่น ๆ ของไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคนี้ เช่น คอกซากีไวรัส เอ 16 (Coxsackievirus A16) ยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันได้ 

วัคซีน EV 71 

ปัจจุบันมีการนำวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 เข้ามาเพื่อฉีดป้องกันโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง ซึ่งนับเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี เพราะเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันโรคมือเท้าปาก (EV71) จากผู้ที่ได้รับวัคซีนค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยแสดงออกมาจากทีมวิจัยวัคซีน EV71 ในกลุ่มตัวอย่างเด็กที่รับวัคซีนตั้งแต่ 1 เข็มขึ้นไป จำนวน 40,724 คน และในเด็กที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป จำนวน 35,802 คน พบผล ดังนี้

  • มีประสิทธิผลในการป้องกันโรคมือเท้าปาก จากเชื้อ EV71 จำนวน 89.7%
  • วัคซีนมีประสิทธิผลการป้องกันโรคมือเท้าปาก EV71 ที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 88.0%
  • วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก EV71 มีประสิทธิผลการป้องกันอาการรุนแรง จำนวน 100%

แสดงผลข้างเคียงที่พบในกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

  1. บริเวณที่ฉีดวัคซีน บวม แดง เจ็บ นูน คัน พบจำนวน 0.72%
  2. มีอาการข้างเคียงเป็นไข้ ไอ ถ่ายเหลว และปวดศีรษะ จำนวน 2.3%
  3. ผลข้างเคียงรุนแรงที่สัมพันธ์กับวัคซีน จำนวน 0.08%
  4. ไม่มีรายงานการเสียชีวิต
วัคซีนโรคมือเท้าปาก enterovirus คือ EV71
วัคซีนโรคมือเท้าปาก enterovirus คือ EV71

ในปัจจุบัน มีวัคซีนที่ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 (อีวี 71) ซึ่งมีประสิทธิภาพดี เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี โดยฉีด 2 เข็ม ในการฉีดนั้นเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็มแรกเป็นเวลา 1 เดือน สำหรับเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากแล้ว สามารถฉีดได้แต่จะต้องหายจากโรคก่อน และต้องเว้นระยะห่างประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้หากมีโรคประจำตัว รับประทานยา หรือแพ้ยา และมีความกังวล ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน

อ่านต่อ>> ฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังติดเชื้อมือเท้าปากได้ ป้องกันลูกน้อยอย่างไร คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up