ทำให้ลูกฉลาด

6 ปัจจัยสำคัญ ช่วยพัฒนาสมอง ทำให้ลูกฉลาด

event
ทำให้ลูกฉลาด
ทำให้ลูกฉลาด

อยากให้ลูกฉลาด พ่อแม่ช่วยได้! เพียงกระตุ้นปัจจัยที่มีส่วนช่วยพัฒนาสมองให้ถูกจุด ก็สามารถ ทำให้ลูกฉลาด ได้ แล้วจะมีปัจจัยใดบ้างที่สำคัญต่อพัฒนาการสมองของลูกน้อย ตามมาดูกันเลยค่ะ

สมองทารก ประกอบด้วย

ในสมองของลูกน้อย จะประกอบไปด้วย เซลล์ประสาท 1 แสนล้านเซลล์ และมีน้ำหนักเฉลี่ย 340 กรัม แต่เซลล์เหล่านี้ยังมีการเชื่อมต่อกันน้อย  และเมื่อทารกอายุ 1 ปี น้ำหนักสมองจะเพิ่มเป็น 1,100 กรัม เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มีผลมาจากการขยายตัวของเซลประสาทและเพิ่มเครือข่ายเส้นใยเซลล์ประสาทไปเชื่อมต่อกับจุดต่างๆ ของเซลล์อื่นๆ  ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทมากยิ่งขึ้น

เผย 6 ปัจจัยสำคัญ ช่วยพัฒนาสมอง ทำให้ลูกฉลาด

สมองของทารก จะสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วภายใน 3 ปีแรก และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่า 80% หากลูกน้อยได้รับการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการอย่างถูกวิธี  เครือข่ายเส้นใยประสาทจะถูกสร้างขึ้นมากถึง หนึ่งล้านล้านเครือข่ายและหนึ่งล้านล้านจุดเชื่อมต่อ ซึ่งมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่าตัว  อีกทั้งทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้  ความจำ การคิด การใช้เหตุผล และพัฒนาการด้านต่างๆ จะมากขึ้นตามไปด้วย

 

ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือสู่การต่อยอดและช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยโดยเฉพาะในขวบปีแรก ได้ดีที่สุดก็คือ “พ่อแม่”

 

อย่างไรก็ตาม การจะเลี้ยงลูก ทำให้ลูกฉลาด ขึ้น จะต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในวัยเด็ก เพราะวัยเด็กโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี เป็นช่วงทอง ที่สมองต้องการการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยหลักที่จะช่วยให้สมองพัฒนาได้ดีนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 ด้านดังนี้…⇓

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up