โรคอ้วน

หยุด! ปัญหา “โรคอ้วน” ในคุณแม่ตั้งครรภ์ ด้วย “เวชศาสตร์ชะลอวัย”

Alternative Textaccount_circle
event
โรคอ้วน
โรคอ้วน

โรคอ้วน เป็นโรคที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของคุณแม่หลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ น้ำหนักของคุณแม่ก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ การรับประทานขณะตั้งครรภ์มีผลทำให้คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ หลายคนกลายเป็น โรคอ้วน หลังจากคลอดบุตรส่งผลต่อสุขภาพตามมา ทางทีมแม่ ABK จึงมีคำแนะนำดี ๆ จาก พญ.ธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย  Smart Life Antiaging Center โรงพยาบาลพญาไท 1 มาฝากคุณแม่ในการรับมือกับโรคอ้วน

เนื่องในโอกาสวันอ้วนโลก ( World Obesity Day ) ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Smart Life Antiaging Center โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงผลของโรคอ้วนต่อสุขภาพ วิธีการควบคุมน้ำหนัก ทั้งในแง่ของอาหาร การออกกำลังกาย และการเลือกใช้ยาที่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้และมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลคนไข้ต่อไป นอกจากนี้

ภายในงานยังมี Workshop การสอนทำอาหารควบคุมน้ำหนักโดยนักกำหนดอาหารประจำศูนย์ และยังมี Nurse Ambassador พยาบาลผู้ที่ได้รับการรักษาลดน้ำหนักจากศูนย์ชะลอวัยอย่างได้ผล มาแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนใส่ใจในการควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพอีกด้วย

พญ.ธิศรา

พญ.ธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี และหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ได้กล่าวว่า

“ การจัดงานในวันนี้ มีที่มาจากการที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Smart Life Anti-aging Center ของโรงพยาบาลพญาไท 1 เราประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาคนไข้และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีปัญหาโรคอ้วนในคลินิกโรคอ้วน หรือ Obesity Clinic ซึ่งปัจจุบันอ้วนจัดเป็นโรคเรื้อรัง ชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคอ้วนลงพุงจัดเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ หรือ NCD ซึ่งเป็นโรคที่ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และหากการดำเนินโรคต่อเนื่องไม่ได้รับการรักษา จะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง หรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้

อ้วน

การจัดงานในโอกาสช่วงของวันอ้วนโลก ( World Obesity Day ) ในปีนี้ เรามีแนวคิดเพิ่มเติมขึ้นอีกว่า คนไข้โรคอ้วนไม่ได้มีเฉพาะในคลินิกโรคอ้วน แต่มีในทุก ๆ คลินิก และในทุก ๆ ward ผู้ป่วยเพียงแต่หลายคนอาจยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษา การอบรมบุคคลากรในโรง พยาบาลทุกแผนกในวันนี้ จึงมีความสำคัญ เพราะทุกคนจะสามารถให้ความรู้ และแนะนำคนไข้ที่แต่ละคนได้ร่วมดูแล ให้ตระหนักถึงการรักษาโรคอ้วน ก่อนที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ตามมา

นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรหลายคนที่เราได้ให้การรักษาลดน้ำหนักได้ผล และส่งผลดีตามมามากมายต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกาย และใจ เขาก็สามารถจะส่งต่อประสบการณ์ และเป็นแรงบันดาลใจทั้งต่อ เพื่อนร่วมงาน และคนไข้ที่ดูแลให้หันมาใส่ใจรักษา ปรึกษาแพทย์ ดูแลแบบองค์รวมเพื่อการลดน้ำหนักอย่างถูกต้อง และป้องกันการเกิดโรคต่อไป

โรคออ้วน

ในฐานะที่เป็นสูติแพทย์  ต้องบอกว่า ความอ้วนยังเป็นปัญหาใหญ่ในคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในขณะตั้งครรภ์ ได้ 14-20 กิโลกรัม ขึ้นกับน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ และการรับประทานขณะตั้งครรภ์  มีคุณแม่ท้องหลายคนที่กลายเป็นโรคอ้วนหลังจากคลอดบุตรส่งผลต่อสุขภาพตามมา การดูแลโภชนาการที่ถูกต้องขณะตั้งครรภ์ ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวด์ดูการเจริญเติบโตของลูกในครรภ์ จะช่วยให้รู้ถึงน้ำหนักที่ควรขึ้นอย่างเหมาะสม และการดูแลหลังคลอด ทั้งโภชนาการ การออกกำลังกาย และรักษาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามปัญหาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณแม่ลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย คืนความมั่นใจให้กลับมาเป็นคุณแม่ที่สวยสมวัย และมีความสุขกับการ เลี้ยงลูกด้วย

โรคอ้วน

ด้าน พว.เบญจวรรณ สุขเรือน ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 1 กล่าว ว่า “ เนื่องในวันอ้วนโลก 4 มีนาคมนี้ ในฐานะที่เป็นพยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ ไม่อยากให้เกิดการดูแลที่ไม่ถูกต้องในการลดน้ำหนัก หรือทานอาหารไม่ถูกสัดส่วน จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ในการควบคุมน้ำหนักอย่างถูกต้อง ซึ่งท่านสามารถมารับการรักษาได้ที่ศูนย์ เวชศาสตร์ชะลอ วัยของเราในส่วนของ Obesity Clinic เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ เป็นโรคอ้วนค่ะ”

และ คุณสิตาภรณ์ วาณิชเสนี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศกลุ่มโรงพยาบาล พญาไท-เปาโล ได้กล่าวว่า “ อย่างที่เราทราบกันว่า วันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอ้วนโลก อยากบอกกับทุกคนที่กำลัง มีปัญหา โรคอ้วนว่าไม่ต้องกังวลไปค่ะ เรามีทีมบุคคลากร แพทย์-พยาบาลเฉพาะทาง เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร ซึ่งจะคอยดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีอาหารชะลอวัยและควบคุมน้ำหนักของทางศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนมั่นใจ เรามาร่วมกันดูแลให้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมเป็นต้นไปไม่มีใคร เป็นโรค อ้วนกันนะคะ”

บทสัมภาษณ์ คำแนะนำ และการดูแลตนเองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหยุดวิกฤต “โรคอ้วน” จาก พญ.ธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย  Smart Life Antiaging Center โรงพยาบาลพญาไท 1

โรคอ้วนสามารถรักษาได้หากคุณแม่รับประทานอาการที่ถูกสัดส่วน ถูกต้องตามโภชนาการ หมั่นการออกกำลังกาย และรักษาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามปัญหาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ

บทความที่น่าสนใจ

11 Superfood อาหารบํารุงคนท้อง ให้ลูกพัฒนาการดีตั้งแต่ในครรภ์

ผักสวนครัว ผักเรียกน้ำนม ปลูกง่ายเมนูกระตุ้นน้ำนมสุดเจ๋ง!

คนท้องกินคอลลาเจนได้ไหม อันตรายต่อลูกในท้องหรือเปล่า?

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up