สอนลูกเรื่องมารยาท

สอนลูกเรื่องมารยาท ด้วยหนังสือนอกเวลา

สอนลูกเรื่องมารยาท
สอนลูกเรื่องมารยาท

คุณพ่อ คุณแม่คงเคยอ่านหนังสือนอกเวลากันมาบ้าง เรื่องสมบัติผู้ดีที่เขียนโดย เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เป็นหนังสือเรียนนอกเวลาสำหรับเด็กประถม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511 และยังคงนำมาใช้ สอนลูกเรื่องมารยาท ได้จนถึงสมัยปัจจุบัน เพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย เหมาะกับเด็กๆ

การสอนเรื่องมารยาทให้ลูก ควรสอนกันตั้งแต่ยังเล็ก ลูกจะได้ซึมซับและฝึกหัดการวางตัวให้ดีในสังคม มารยาทไทยเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังควรอนุรักษ์เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไป เพราะนั่นคือเอกลักษณ์ที่น่าภูมิใจของเรา

1.ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อย

การกระทำ

 • ไม่แสดงกิริยาข้ามกรายผู้อื่น ไม่อาจเอื้อมที่ต่ำที่สูง
 • ไม่ล่วงเกิน ถูกเนื้อต้องตัว เสียดสี กระทบกระทั่งร่างกาย และหยอกล้อผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อน
 • ไม่ลุก นั่ง เดิน พรวดพราดโดนคนอื่น และโดนสิ่งของเสียหาย
 • ไม่ส่งของให้ผู้อื่น ด้วยการเสือกไส ผลัก หรือโยน
 • ไม่ผ่านหน้า หรือบังตาคนอื่น เมื่อเขากำลังดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เว้นแต่จำเป็น
 • ไม่ทำเสียงดัง เมื่อผู้อื่นต้องใช้สมาธิ หรือเวลากำลังประชุม หรือรับฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่
 • ไม่แสดงกิริยาตึงตัง พูดจาเสียงดังในบ้านคนอื่น

อ่าน 15 นาทีทุกวัน
คำพูด

 • ไม่แย่งผู้อื่นพูด ไม่พูดด้วยเสียงดังเกินไป
 • ไม่ตวาด หรือพูดจากระโชกกระชาก
 • ไม่พูดจาทำร้ายจิตใจผู้อื่น ไม่พูดคำหยาบคาย

ความคิด

 • ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่าน มีความคิดหยิ่งยโส ไม่คิดโกรธที่จะส่งผลต่อการเสียกิริยา

สอนลูกเรื่องมารยาท

2.ผู้ดีย่อมไม่ทำเรื่องน่ารังเกียจ

การกระทำ

 • ใส่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่สะอาด และเรียบร้อย ไม่แต่งตัวในที่สาธารณะ
 • ไม่จิ้ม ควัก ล้วง แคะ แกะ เกา ร่างกายในที่สาธารณะ ไม่ควรทำในสิ่งที่ควรทำในที่ลับในที่แจ้ง
 • ไม่หาว เรอ ไม่จามด้วยเสียงดัง บ้วน หรือขากน้ำลาย โดยไม่ป้องปาก หรือมีที่กำบังในที่สาธารณะ
 • ไม่รับประทานอาหารมูมมาม หรือหยิบของที่คนอื่นจะรับประทานด้วยมือของตัวเอง
 • ไม่ล้วง หยิบข้าม สิ่งที่จะรับประทานผ่านหน้าคนอื่น ควรกล่าวขอโทษและขอให้เขาส่งให้
 • ไม่ละลาบละล้วงของของผู้อื่นมาใช้ เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ
 • ไม่ใช้ของใช้ของตัวเอง เช่น ช้อนส้อม ไปล้วงตักอาหารที่เป็นส่วนกลางมารับประทาน

คำพูด

 • ไม่พูดจา หรือยื่นหน้าใกล้ชิดคนอื่นเกินไป
 • ไม่พูดจาหยาบคาย ลามก ในที่สาธารณะ
 • ไม่พูดในเรื่องความลับในที่สาธารณะ

ความคิด

 • ทำจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์เสมอ

อ่านต่อ “ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ และมีกิริยาที่เป็นที่รัก” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up