สอนลูกเรื่องมารยาท

สอนลูกเรื่องมารยาท ด้วยหนังสือนอกเวลา

event
สอนลูกเรื่องมารยาท
สอนลูกเรื่องมารยาท

7.ผู้ดีย่อมเป็นผู้ใจดี

การกระทำ

 • เมื่อเห็นใครทำผิดพลาดซึ่งทำให้เกิดความอับอายย่อมช่วยกลบเกลื่อน หรือทำเป็นไม่เห็น
 • เมื่อเห็นสิ่งของของใครตก หรือเสียควรหยิบยื่นให้ หรือบอกให้รู้ตัว
 • เมื่อมีเหตุร้าย หรืออันตรายต่อผู้อื่นต้องรีบช่วย

คำพูด

 • ไม่เยาะเย้ย ถากถางผู้ที่ทำผิดพลาด ไม่ใช้คำพูดข่มผู้อื่น

ความคิด

 • ไม่มีใจโหดเหี้ยม เกรี้ยวกราดต่อผู้น้อย มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น เอาใจช่วยคนเคราะห์ร้าย
 • ไม่ซ้ำเติมคนอื่น ไม่อาฆาต จองเวรผู้อื่น

สอนลูกเรื่องมารยาท

8.ผู้ดีย่อมไม่เห็นแก่ตัว

การกระทำ

 • ไม่หาความสบายก่อนผู้ใหญ่ หรือผู้หญิง ไม่แย่งชิงที่นั่ง หรือที่ดู ไว้ช่องให้คนอื่นได้นั่งบ้าง
 • ไม่แย่งคนหนึ่งมาจากคนหนึ่งเมื่อเขาสนทนากันอยู่ ไม่แบ่งของส่วยกลางเกินจากของที่ตัวเองจะได้
 • การรับประทานอาหารควรเชื้อเชิญคนข้างเคียงก่อนรับประทาน เมื่อเขาเลี้ยงข้าวต้องตอบแทน
 • ไม่แสดงอาการไม่เพียงพอต่อสิ่งของที่เขายกให้ ไม่ควรให้คนอื่นจ่ายเงินแทนส่วนของตัวเองเสมอ
 • ไม่ลืมคืนสิ่งของที่ตัวเองยืมมาจากคนอื่น เมื่อเขาให้สิ่งของไม่ลืมตอบแทน

อ่าน 15 นาทีทุกวัน
คำพูด

 • ไม่ขอแยกคนหนึ่งมาจากอีกคน เพื่อที่จะไปพูดจาความลับกัน ไม่พูดแต่เรื่องของตัวเอง
 • ไม่พูดธุระของตัวเองกล่าวแทรกธุระของคนอื่น ไม่ติเตียนของที่เขายกให้ว่าไม่ดี หรือไม่พอ
 • ไม่ถามราคาสิ่งของที่เขายกให้ ไม่แสดงราคาของที่ยกให้คนอื่นให้เห็น ไม่โอ้อวด ลบหลู่ผู้อื่น

ความคิด

 • ไม่มีใจอยากได้ เที่ยวขอของคนอื่นร่ำไป ไม่อยากได้ของรักของเพื่อน ไม่หยิบยืมข้าวของ เงินทอง
 • ไม่หวังแต่จะพึ่งคนอื่น ไม่เกี่ยงงอน หรือเทงานของตัวเองให้คนทำ รู้บุญคุณของคนอื่นที่ช่วยเหลือ
 • ไม่มีจิตใจอิจฉา ริษยา

อ่านต่อ “ผู้ดีย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง และไม่ทำความชั่ว” คลิกหน้า 5

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon