พ่อแม่เฮลั่น! ช้อปรับเปิดเทอมได้ ค่าลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษาและกีฬา สูงสุด 15000 บาท

account_circle
event

รัฐเปิดทาง ค่าลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษาและกีฬา หวังช่วยพ่อแม่ลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมใหม่ จ่ายตามจริงทุกรายการ!! ไม่เกิน 15,000 บาท เริ่มช้อปเลย หมดเขต  30 มิถุนายน  2562 นี้

ใกล้เปิดเทอมเข้ามาทุกที ขณะที่เด็กๆ กำลังตื่นเต้นกับการไปโรงเรียน และได้ใส่ชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋าใหม่ และเครื่องเขียนใหม่กริ๊บ สำหรับคุณพ่อคุณแม่นี่คงเป็นช่วงเวลาแห่งการ “จับจ่าย” เงินไหลออกจากกระเป๋าสตางค์แบบรัวๆ โดยเฉพาะถ้าลูกย้ายโรงเรียนใหม่ หรือขึ้นชั้นเรียนใหม่ ที่ต้องซื้อของใหม่ยกชุด จึงจำเป็นต้องไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ เพื่อให้ได้ของที่คุ้มค่าคุ้มราคา คุณภาพดีใช้ได้นานตลอดหนึ่งปีการศึกษา

ซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและกีฬา เป็น ค่าลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษาและกีฬา ได้

จากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน กระทบต่อค่าใช้จ่ายของครอบครัวโดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมที่ต้องใช้จ่ายเงินมากที่สุด ทั้งค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียนกีฬา บวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลจึงออกมาตรการช่วยเหลือ ให้กับพ่อแม่ผู้มีรายได้ประจำปีภาษี 2562

ค่าลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษาและกีฬา

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยล่าสุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มแผ่วตัว อันมีสาเหตุหลักจากเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าและบริการของไทย รวมถึงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ลดลง ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ในระดับสูง

ดังนั้น กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 เพื่อป้องกันและดูแลความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอจำนวน  10 มาตราการ

หนึ่งในนั้นคือ มาตราการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา  เพื่อลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีมาตรา  86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน  2562

เงื่อนไขการรับสิทธิค่าลดหย่อนภาษี

ค่าลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษาและกีฬา ตามนโยบายดังกล่าวให้สิทธิสำหรับการยื่น ภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น กรณีที่คุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้มีรายได้ ซึ่งยื่นแสดงภาษีเงินได้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทั้งสองราย โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อย ที่ควรศึกษาล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

ค่าลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษาและกีฬา

  1. สินค้าเพื่อการศึกษา เช่น ชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด เครื่องเขียน (แต่ไม่นับรวมหนังสือเรียน) และต้องไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  2. กรณีชุดนักเรียนประจำโรงเรียน (ซื้อจากโรงเรียน) จำเป็นต้องมีใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ จึงจะเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไข
  3. สินค้าเพื่อกีฬา เช่น อุปกรณ์กีฬา และเครื่องแต่งกายสำหรับกีฬา
  4. หากซื้อหลายรายการ จากผู้ขายหลายราย สามารถรวมค่าสินค้าย่อนเพื่อลดหย่อนรวมได้ โดยต้องมียอดไม่เกิน 15,000 บาท
  5. หากซื้อสินค้าชิ้นเดียวแต่ราคาเกินเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นลดหย่อนได้เพียง 15,000 บาทเท่านั้น
  6. ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อและมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หรือใบเสร็จรับเงินระบุรายการสินค้า, ข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลของคุณ รายการและจำนวนเงิน รวมถึงวันที่ชัดเจน ซึ่งต้องไม่เกินวันที่  30 มิถุนายน  2562 เท่านั้น
  7. สงวนสิทธิเฉพาะสินค้าจากผู้ประกอบการและร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น

อ่านเอกสารที่ต้องใช้และข้อเข้าใจผิดเพื่อขอลดหย่อนภาษี หน้า2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up