ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย รวมชื่อจริง ลูกสาว ลูกชาย

Alternative Textaccount_circle
event
ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย

ชื่อลูก ชื่อจริง ชื่อลูกสาว ชื่อลูกชาย ชื่อจริงลูกสาว ชื่อจริงลูกชาย ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย ความหมายดี

ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย รวมชื่อจริง ลูกสาว ลูกชาย

ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาชื่อจริงลูกสาว หรือชื่อจริงลูกชาย ที่มีความหมายดีๆ เป็นสิริมงคลแก่ลูกน้อย แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี มาทางนี้เลยค่ะ ทีมกองบรรณาธิการ ABK ได้นำการ ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย มาให้ได้แล้ว เพื่อเป็นไอเดียในการตั้งชื่อลูกค่ะ

ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย รวมชื่อจริง ลูกสาว ลูกชาย

หลักการตั้งชื่อที่สำคัญมีดังนี้

 1. บริวาร หมายถึง คนภายในครอบครัวและคนใกล้ชิดในชีวิต
 2. อายุ หมายถึง การเป็นอยู่ การใช้ชีวิต และสุขภาพ
 3. เดช หมายถึง อำนาจ บารมี การได้ลาภยศ การมีชื่อเสียง และตำแหน่งหน้าที่การงาน หน้าตาทางสังคม
 4. ศรี หมายถึง เรื่องของโชคลาภและความสำเร็จ รวมไปถึงเรื่องของเสน่ห์ มีคนรักและเอ็นดู
 5. มูลละ หมายถึง การมีทรัพย์สิน มีมรดกเงินทอง และความมั่นคงทางการเงิน
 6. อุตสาหะ หมายถึง การทำงาน ความขยันหมั่นเพียร การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตที่มีความกระตือรือร้น
 7. มนตรี หมายถึง  การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
 8. กาลกิณี หมายถึง ตัวอักษรที่ไม่เหมาะสมต่อชื่อและวัน-เดือน-ปีเกิดของตัวผู้ที่ถูกตั้งชื่อ เพราะจะนำมาซึ่งความอัปมงคล ความทุกข์ ความทรมาน เคราะห์ร้าย และเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆ

อักษรกาลกิณีของคนแต่ละวัน

 1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ อ
 3. ผู้ที่เกิดวันอังคาร มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง
 4. ผู้ที่เกิดวันพุธ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี (กลางวัน) คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 5. ผู้ที่เกิดวันพุธ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี (กลางคืน) คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 6. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น
 7. ผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว
 8. ผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ชื่อจริงลูกสาว
ชื่อจริงลูกสาว

ชื่อจริงลูกสาว

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กชนิภา กด – ชะ – นิ – พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชพร กด – ชะ – พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณ กด – ชะ – พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กนกจันทร์ กะ – หนก – จัน พระจันทร์ดั่งทองคำ
กนกนุช กะ – หนก – นุช หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกพร กะ – หนก – พอน ทองประเสริฐ
กมลฉันท์ กะ – มน – ละ – ฉัน ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
กมลาภา กะ – มะ – ลา – พา เหมือนดอกบัว
กิจพร กิด – พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิรณา กิ – ระ – นา รัศมีเรืองรอง
กุลจิรา กุน – จิ – รา มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กุลนันท์ กุน – ละ – นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนิดา กุน – นิ – ดา ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
กุลนิภา กุน – นิ – พา เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล
กุลภรณ์ กุน – ละ – พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
แก้วขวัญ แก้ว – ขวัน สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่ง
ขยาดี ขะ – ยา – ดี ทัศนะ ความคิด มุมมอง
ขยานี ขะ – ยา – นี มีความรู้
ขรินทร์ทิพย์ ขะ – ริน – ทิบ เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
ขวัญรัตน์ ขวัน – รัด ขวัญแก้ว
เขมิกา เข – มิ – กา ผู้มีความเกษม
จันทร์กะพ้อ จัน – กะ – พ้อ พันธุ์ไม้ป่ากลิ่นหอม
จันทรชา จัน – ทระ – ชา ดวงพระพุธ
จันทร์ทิพย์ จัน – ทิพ มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
จันทรรัตน์ จัน – ทระ – รัด ไข่มุก
จันทรวิมล จัน – ทระ – วิ – มล บริสุทธิ์ดังดวงจันทร์
จันทรัตว์ จัน – ทะ – รัด ความเป็นพระจันทร์
จันทราภา จัน – ทรา – พา แสงจันทร์
จารวี จา – ระ – วี ผู้งดงาม
จิรณัฐ จิ – ระ – นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิราพร จิ – รา – พอน พรที่ดำรงอยู่ตลอดไป
เจิมจันทร์ เจิม – จัน แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
ใจภักดิ์ ใจ – พัก จิตใจงามหาที่เปรียบไม่ได้
ฉัตรชยา ฉัด – ชะ – ยา ร่มอันมาซึ่งชัยชนะ
ชนาธินาถ ชะ – นา – ทิ – นาด เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนิตรา ชะ – นิ – ตรา ผู้ให้กำเนิด
ชมนาด ชม – นาด ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
ชมพูนุท ชม – พู – นุด ทองคำบริสุทธิ์
ชยานี ชะ – ยา – นี ผู้มีปัญญา ผู้มีความคิด
ชยุตรา ชะ – ยุด – ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชลนิภา ชน – นิ – พา เปรียบประดุจน้ำ
ชัญญา ชัน – ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้ชาติ
ชามา ชา – มา ลูกสาว
ชิดชนก ชิด – ชะ – นก ผู้ใกล้ชิดพ่อ
ณฤดี นะ – รึ – ดี ยินดีในความรู้
ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐกานต์ นัด – ถะ – กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐนันท์ นัด – ถะ – นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ตั้งชื่อลูกสาว
ตั้งชื่อลูกสาว

ชื่อจริงลูกสาว

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ณัฐวดี นัด – ถะ – วะ – ดี หญิงสาวผู้มีความรู้
ณัฐวีร์ นัด – ถะ – วี นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
ณิชนันทน์ นิช – ชะ – นัน เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
ดรัลพร ดะ – รัน – พอน ทับทิมอันประเสริฐ
ถวดี ถะ – วะ – ดี ยกย่อง สรรเสริญ
ทมโภลี ทม – โพ – ลี สายฟ้าพระอินทร์
ธนิดา ทะ – นิ – ดา หนักแน่น
ธมกร ทะ – มะ – กอน แสงจันทร์
ธยาดา ทะ – ยา – ดา คิดถึง คิดคำนึง
ธรรมคุปต์ ทัม – มะ – คุบ รักษาธรรม
ธรรมิกา ทัน – มิ – กา ผู้ประกอบด้วยธรรม
ธัญญรัตน์ ทัน – ยะ – รัด รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธัญพร ทัน – ยะ – พอน มีโชคอันประเสริฐ
ธันยกานต์ ทัน – ยะ – กาน เป็นที่รักที่โชคดีมีความสุข
ธารมิกา ทา – ระ – มิ – กา ทรงคุณธรรม
ธิติรัตน์ ทิ – ติ – รัด แก้วแห่งความเพียร
นรีรัตน์ นะ – รี – รัด นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
นวตา นะ – วะ – ตา ความสดชื่น
นวพร นะ – วะ – พอน พรใหม่ พร 9 ประการ
นวมล นะ – วะ – มน ดอกมะลิ
นวรัตน์ นะ – วะ – รัด แก้ว 9 อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย และไพฑูรย์
นวิยา นะ – วิ – ยา สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
นัทธ์ นัด ขันเกลียว ผูกพัน
นันท์นพิน นัน – ทะ – พิน ผู้มีความสุขใหม่ๆ มีความสุขเสมอ
นาถินี นา – ถิ – นี มีผู้คุ้มครอง
นิตย์รดี นิด – ระ – ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
บงกชเพชร บง – กด – เพ็ด ดอกบัวที่งดงามและมีค่า
บรรณวรรณ บัน – นะ – วัน ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง
บารมิตา บา – ระ – มิ – ตา บรรลุผลคุณ
บาลิกา บา – ลิ – กา ผู้ดูแล (เพศหญิง)
บุญญาพร บุน – ยา – พอน มีบุญเป็นพร
บุริมนาถ บุ – ริม – นาด เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
ปริรม ปะ – ริ – รม ยินดี พึงพอใจ
ปรียาวดี ปรี – ยา – วะ – ดี หญิงอันเป็นที่รัก
ปวันรัตน์ ปะ – วัน – รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
ปวิชญา ปะ – วิด – ชะ – ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
ปวิมล ปะ – วิ – มน บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
ปัณฑา ปัน – ดา ปัญญา
ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม
ปิยรมย์ ปิ – ยะ – รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์
ปิยาพร ปิ – ยา – พอน น่ารักและเป็นคนดี
ปีวรา ปี – วะ – รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
พรพินิต พอน – พิ – นิด ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
พฤธา พรึด – ทา ยินดี
เพชรี เพ็ด – ชะ – รี เพชร
เพ็ญนีติ์ เพ็น – นี แสงจันทร์นำทาง
แพรพิไล แพ – พิ – ไล แพรงาม
แพรววนิด แพ – วะ – นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก

 

อ่านต่อ…ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย รวมชื่อจริง ลูกสาว ลูกชาย คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up