ชื่อเท่ๆ

100 ชื่อจริงลูกชาย ชื่อเท่ๆ อินเทรนด์ ความหมายดี

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อเท่ๆ
ชื่อเท่ๆ

ตั้งชื่อลูก ชื่อลูกชาย ชื่อจริงลูกชาย ชื่อลูกชาย 2 พยางค์ ชื่อลูกชาย 3 พยางค์ ชื่อลูกชาย 4 พยางค์ ชื่อเท่ๆ ทันสมัย ชื่อมงคล ความหมายดี

100 ชื่อจริงลูกชาย ชื่อเท่ๆ อินเทรนด์ ความหมายดี

คนไทยให้ความสำคัญกับชื่อจริงมากกว่าชื่อเล่น เพราะเป็นชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการ หากคุณพ่อคุณแม่กำลังมองหา ชื่อลูกชาย ชื่อเท่ๆ เพราะๆ  ความหมายดี ที่เหมาะกับลูกชาย เพื่อเตรียมไว้ ตั้งชื่อลูก ที่กำลังจะคลอดในอีกไม่ช้า มาแวะทางนี้เลยค่ะ ทีมกองบรรณาธิการ ABK ได้นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่แล้ว

ตั้งชื่อลูก ชื่อเท่ๆ
ตั้งชื่อลูก ชื่อเท่ๆ

100 ชื่อจริงลูกชาย ชื่อเท่ๆ อินเทรนด์ ความหมายดี

อักษรกาลกิณีของผู้ที่เกิดในแต่ละวัน

  1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
  2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ อ
  3. ผู้ที่เกิดวันอังคาร มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง
  4. ผู้ที่เกิดวันพุธ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี (กลางวัน) คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
  5. ผู้ที่เกิดวันพุธ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี (กลางคืน) คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
  6. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น
  7. ผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว
  8. ผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
ณัฐปคัลภ์ นัด-ปะ-คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
ผรัณชัย ผะ-รัน-ไช มีชัยชนะไปทั่ว
พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
อนันยช อะ-นัน-ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อิงครัต อิง-คะ-รัด ผู้ยินดีในความรู้
กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ
ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ณฏฐพล นัด-ถะ-ทะ-พน กำลังของนักปราชญ์
ธนลภย์ ทะ-นะ-ลบ ได้ทรัพย์
ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
วฤนท์ธม วะ-ริน-ทม มากมายยิ่งใหญ่
สรฐชญณ์ สอน-ถะ-ชน มีความรู้เป็นที่พึ่งอย่างมั่นคง
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ
ญานุจจัย ยา-นุด-ใจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก

อ่านต่อ…100 ชื่อจริงลูกชาย ชื่อเท่ๆ อินเทรนด์ ความหมายดี คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up