ทักษะในศตวรรษที่ 21

เด็กยุคใหม่กับ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะใดบ้างที่จำเป็นต้องมี?

account_circle
event
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ทักษะในศตวรรษที่ 21
 • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

เด็ก ๆ มีพรสวรรค์ด้านจินตนาการที่ล้นเหลือ แต่บางคนก็สูญเสียมันไปเมื่ออายุมากขึ้น การปล่อยให้พวกเขามีความอยากรู้อยากเห็น และการกระตุ้นให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ผ่านการสำรวจและความท้าทายที่ไม่รู้จักจะสามารถลดผลกระทบด้านอายุได้อย่างมากเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ประกอบด้วยการสลับระหว่างโหมดการคิดแบบเปิด และปิด หนึ่งในวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้ คือ การสอนเด็กๆ ให้เขียนโค้ด เนื่องจากการเขียนโค้ดเกี่ยวข้องกับการได้รู้จักกับความท้าทายและกิจกรรมใหม่ๆ การสำรวจวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ จากนั้นมุ่งความสนใจไปที่การทดสอบโซลูชันที่เหมาะสมอย่างขยันขันแข็ง

 • การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาต้องใช้ความเพียรและความยืดหยุ่นอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อสัญญาณของความล้มเหลวเพียงเล็กน้อยหรือความไม่คุ้นเคย เป็นทักษะที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตและเราทุกคนสามารถใช้มันได้โดยไม่มีข้อยกเว้น แนะนำเด็ก ๆ ให้รู้จักความท้าทายใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย และปล่อยให้พวกเขาคิดหาทางออกด้วยตนเองในขณะที่คุณเฝ้าดูและแนะนำพวกเขาหากจำเป็น ตั้งแต่การเขียนโค้ดไปจนถึงการทำความสะอาดบ้าน ทุกสิ่งสามารถเป็นประสบการณ์การเรียนรู้และแก้ปัญหาได้เสมอ

 • การคิดวิเคราะห์

การพยายามหาคำตอบของคำถาม การทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ทำงานอย่างไร และเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ตลอดจนการค้นหาสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อการทำงานได้ดีขึ้น  ซึ่งโดยรวมแล้วเรียกว่าการคิดวิเคราะห์ คือ ทักษะสำคัญอีกประการหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ประโยชน์ต่ออาชีพและชีวิตส่วนตัว ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในทั้งสองด้าน โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และระบุสาเหตุและผลที่ตามมาได้อย่างถูกต้อง วิธีสอนเด็กๆ ให้คิดวิเคราะห์ เช่น ขอให้พวกเขาแยกชิ้นส่วนบางอย่างออกจากกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ หรือของเล่นหุ่นยนต์ เป็นต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กๆ เข้าใจในทุกสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิชาวิเคราะห์ เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยไม่ใช่แค่การท่องจำ

 • จริยธรรม และความรับผิดชอบ

การกระทำใดๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเบียบดเบียนผู้อื่นน้อยที่สุดคือทักษะด้านจริยธรรมที่เด็กๆ ยุคใหม่ควรมี  สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีทักษะในด้านนี้ คือ การสอนพวกเขาให้มีเมตตา ไม่ดูถูกคนอื่น ไม่โกหก รู้จักยอมรับผิดและขอโทษเมื่อทำผิด กระตุ้นให้พวกเขาแสดงพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ด้วยตนเอง การทำให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ ในปัจจุบันเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบอาจเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน

 • การรู้หนังสือ – การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

การอ่านออกเขียนได้อาจเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอันดับสองในศตวรรษที่ 21 และในหลายๆ ด้าน การรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้เราตรวจสอบข่าวสารจากสื่อต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ แทนที่จะเชื่อทุกสิ่งที่เราได้ยินและแยกแยะข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่ผิด นอกจากนี้ยังทำให้เราเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่รายงาน เพื่อไม่ให้เราถูกหลอก  ส่วนการรู้ด้านสารสนเทศ คือ การรู้จักประเมินว่าข้อมูลใดฟังดูน่าเชื่อถือ สิ่งใดฟังดูเกินจริงหรือปรุงแต่งขึ้นมา และสามารถบอกได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

การรู้เท่าทันเทคโนโลยี คืออีกส่วนของทักษะที่สำคัญมาก และโดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าเราสามารถผลิตและร่วมมือกับเทคโนโลยีในระดับที่ลึกกว่าเพียงแค่การบริโภค เราสามารถดัดแปลง ตั้งโปรแกรม สร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างเป็นธรรมชาติแม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็ตาม แน่นอนว่าการเรียนรู้การเขียนโค้ดหรือการเรียนรู้เพื่อสร้าง ปรับใช้ และแก้ไขเทคโนโลยีตามความต้องการของเราเอง คือ สิ่งที่จะช่วยสร้างทักษะนี้ให้แก่เด็กๆ ได้

 • ความเป็นผู้นำ

การเป็นผู้นำที่ดี มีอะไรที่มากกว่าการออกคำสั่งและให้คนอื่นทำงานแทนคุณ แต่มันเกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจผู้อื่นให้ทำงานในส่วนของตน ให้รางวัลในความพยายาม  มอบหมายบทบาทที่ที่เหมาะสมกับชุดทักษะของตน และอภิปรายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนอย่างมีวิจารณญาณ พวกเราหลายคนจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในกลุ่มในช่วงหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะการเรียนรู้ในช่วงวัยเด็ก วิธีที่ดีที่สุดในการให้เด็กสำรวจทักษะความเป็นผู้นำ คือ การส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือ เมื่อได้รับคำแนะนำ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เด็กสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่มได้อย่างเป็นธรรมชาติ และชี้นำโครงการไปสู่การแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 • ก้าวทันวัฒนธรรมโลก

ในศตวรรษที่ 21 โลกเชื่อมต่อกันและเปิดกว้างมากจนเราไม่สามารถหาข้อแก้ตัวและเพิกเฉยได้อีกต่อไป การสอนเด็กๆ เกี่ยวกับโลกนอกกรอบของตัวเอง จะช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงความหลากหลายของผู้คนรอบตัว และทำให้แน่ใจว่าพวกเขารู้วิธีเคารพความแตกต่างเหล่านี้ และหลีกเลี่ยงความกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ ผู้ใหญ่ในปัจจุบันหลายคนทำงานล้มเหลว ดังนั้นจึงเป็นความหวังที่ดีที่สุดของเราที่คนรุ่นต่อไปจะทำได้ดีกว่า

 • การเรียนรู้ด้วยโครงงาน  (Project-Based Learning)

ในส่วนนี้อาจเป็นหน้าที่สำคัญของระบบการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งการเรียนรู้ด้วยโครงงานหรือการทำโครงงาน คือกิจกรรมใดๆ ที่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและนำเสนอต่อทั้งชั้นเรียน โครงการส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เช่น รายงานด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โปสเตอร์ ไฟล์ คู่มือ เทปเสียงหรือวิดีโอ หรือรูปแบบการนำเสนออื่นๆ การเรียนรู้ด้วยโครงงานมีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนที่ชอบทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีปัญหากับห้องเรียนแบบดั้งเดิม ตำราเรียน และการเรียนรู้แบบบรรยายจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานนี้ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และความชอบของพวกเขามากกว่า (Darling-Hammond et. al., 2008) สิ่งสำคัญคือโครงงานดังกล่าวต้องอิงจากปัญหาจริงในโลกจริงและคำถามที่นักเรียนสนใจใคร่รู้

กลยุทธ์เพิ่มเติมสำหรับพ่อแม่ ช่วยเสริมสร้าง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ลูก

ความจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างและส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ลูกได้ที่บ้านได้ในหลากหลายวิธี  ในขณะที่โรงเรียนกำลังเริ่มเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานศตวรรษที่ 21 มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในฐานะผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมทักษะเหล่านี้ที่บ้าน ลองใช้แนวคิดตัวอย่าง เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนความสำเร็จของบุตรหลานของคุณ เช่น

 • เพื่อส่งเสริมทักษะการแบ่งปัน การผลัดกันเล่น และการเข้าสังคม เมื่อเด็กเล่นด้วยกันกับพี่น้องหรือเพื่อนๆ ให้ลองเสนอชุดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน  เช่น ถังเก็บสีเทียน เป็นต้น
 • แนะนำวลีจากภาษาต่างๆ ทั่วโลก เช่น คำว่า “ได้โปรด” และ “ขอบคุณ” ให้ลูกของคุณได้สัมผัสกับวิธีคิดที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป้าหมายคือการแสดงให้ลูกของคุณเห็นว่ามีวิธีคิด พูด กิน และเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งทั้งหมดควรค่าแก่การเคารพ
 • ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ โดยขอให้ลูกของคุณคิดกฎใหม่หนึ่งหรือสองข้อสำหรับเกมที่คุ้นเคย (ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎยังคงยุติธรรมอยู่) ลองเล่นตามในแบบของพวกเขา แล้วถามพวกเขาว่าพวกเขาคิดว่าอะไรเป็นไปด้วยดีและอะไรน่าจะดีขึ้น ตัดสินใจร่วมกันว่าจะเปลี่ยนกฎอีกครั้งหรือไม่ และระดมสมองเกี่ยวกับวิธีการเล่นใหม่ๆ สิ่งนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีประเมินความคิดและแก้ปัญหาในกลุ่ม
 • เชิญชวนบุตรหลานของคุณให้ช่วยคุณแก้ปัญหาทั่วๆ ไปในบ้าน ด้วยการสร้างโซลูชันใหม่ๆ เช่น ลูกจะใส่กระเป๋าเดินทางทั้งหมดไว้ในรถโดยไม่บังสายตาคนขับได้อย่างไร? เป็นต้น
 • สนับสนุนให้บุตรหลานของคุณมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวและการแก้ปัญหา ชมเชยความพยายามของบุตรหลานของคุณในการให้เหตุผลในสถานการณ์ต่างๆ หากพวกเขาดูเหมือนจะลังเลที่จะเสนอไอเดีย ให้เริ่มระดมความคิดร่วมกัน เขียนความคิดของทุกคนลงบนกระดาษหรือกระดานไวท์บอร์ด โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อบุตรหลานของคุณเข้าใจว่าคุณยินดีรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด พวกเขาอาจรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการมีส่วนร่วมของตนเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.leapfrog.comhttps://lingokids.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up