วัคซีนในเด็กฟรี

วัคซีนในเด็กฟรี พาลูกไปฉีดวัคซีนได้เลย ไม่ต้องเสียเงิน!

Alternative Textaccount_circle
event
วัคซีนในเด็กฟรี
วัคซีนในเด็กฟรี

พาลูกไปฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง เช็คเลย! วัคซีนในเด็กฟรี มีตัวไหนบ้าง

วัคซีนในเด็กฟรี พาลูกไปฉีดวัคซีนได้เลย ไม่ต้องเสียเงิน!

สำหรับทารกที่คลอดมา  จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อร้ายแรง สำหรับเชื้อวัคซีนนั้นผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสที่อ่อนตัวแล้ว ลูกจึงต้องรับวัคซีนเพื่อเป็นการเสริมสร้างการป้องกันโรค วัคซีนบางชนิดต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้งจึงจะสามารถป้องกันโรคได้ ซึ่งมีวัคซีนในเด็กหลายตัวที่ฉีดได้ฟรี!

เพจคลินิกจุฬาคิดส์คลับ ได้โพสต์ว่า ประกาศ: วัคซีนในเด็กที่ไม่ควรเสียเงินฉีด… วัคซีนรวม 5 โรค (แบบมีไข้) วัคซีนโรต้า วัคซีนหัดเยอรมันคางทูม วัคซีนเจอี… มารับได้ในเวลาราชการ มาอังคารเช้าถ้าจะเจอหมอชิษณุ ถ้ามีบัตร รพ. แจ้งวันที่จะมา ชื่อเด็ก และ HN มา จะนัดให้ครับ ไม่ต้องเสียเวลา… ถ้าผู้ใหญ่จะฉีดวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมและวัคซีนเจอี ต้องเสียเงินเองนะครับ มาฉีดในงานจะสะดวกกว่า

หากใครมีลูกมีหลาน สะดวกไปโรงพยาบาลจุฬาฯ ลองติดต่อดูได้เลยนะคะ

วัคซีนพื้นฐานฟรีนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีบริการวัคซีนแก่เด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยเรียน ซึ่งเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ด้วยบริการวัคซีนฟรี เด็ก ๆ สามารถรับวัคซีนเหล่านี้ได้จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานีอนามัยทุกแห่ง และควรรับวัคซีนให้ครบทุกช่วงอายุ สำหรับวัคซีนฟรีในเด็ก วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน ประกอบด้วย

 • BCG วัคซีนวัณโรค
 • DTP-HB-Hib วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ
 • Rota วัคซีนโรต้า
 • MMR วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
 • LAJE วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

ตารางวัคซีนในเด็ก 2563

หากคุณพ่อคุณแม่ยังไม่แน่ใจว่า ลูกได้รับวัคซีนที่จำเป็นครบถ้วนแต่ละช่วงวัยแล้วหรือยัง ลองมาเช็ค กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 ดังนี้ค่ะ

วัคซีนในเด็กฟรี
วัคซีนในเด็กฟรี

แรกเกิด

 • HB1 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
 • BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค) ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล

1 เดือน

 • HB2 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี

2 เดือน

 • DTP-HB-Hib1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ)
 • OPV1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
 • Rota1 (วัคซีนโรต้า)

– ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งที่ 1 ในเด็กอายุมากกว่า 15 สัปดาห์

4 เดือน

 • DTP-HB-Hib2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ)
 • OPV2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
 • IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด)
 • Rota2 (วัคซีนโรต้า)

– ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
ชนิดรับประทาน 1 ครั้ง
– ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งสุดท้าย ในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์

6 เดือน

 • DTP-HB-Hib3 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ)
 • OPV3 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
 • Rota3 (วัคซีนโรต้า)

– ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งสุดท้าย ในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์
– ให้ยกเว้นการได้รับวัคซีนโรต้าครั้งที่ 3 ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Rotarix มาแล้ว 2 ครั้ง

9 เดือน

 • MMR1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ 9 เดือน ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด

1 ปี

 • LAJE1 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)

1 ปี 6 เดือน

 • DTP4 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)
 • OPV4 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)

2 ปี 6 เดือน

 • LAJE2 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)
 • MMR2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)

4 ปี

 • DTP5 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)
 • OPV5 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)

ประถมศึกษาปีที่ 1 (ตรวจสอบประวัติและเก็บตกวัคซีน)

 • MMR (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)
 • HB (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)
 • LAJE (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)
 • IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด)
 • dT (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)
 • OPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
 • BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค) ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์

ประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนหญิง)

 • HPV1 และ HPV2 (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี)

– ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน
– กรณีเด็กหญิงไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาให้ฉีดที่อายุ 11-12 ปี

ประถมศึกษาปีที่ 6

 • dT (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)
วัคซีนในเด็กฟรี
วัคซีนในเด็กฟรี

กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า

ครั้งที่ 1 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)

ช่วงอายุ 1-6 ปี

วัคซีนที่จะได้รับ

 • DTP-HB-Hib1
 • OPV1
 • IPV*
 • MMR1
 • BCG

ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป

วัคซีนที่จะได้รับ

 • dT1
 • OPV1
 • IPV
 • MMR
 • BCG**

*IPV
ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
เก็บตกเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และเด็กนักเรียนชั้น ป.1

**วัคซีน BCG
– ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับ
เมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น
– ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
ของโรคเอดส์

ครั้งที่ 2

เดือนที่ 1

ช่วงอายุ 1-6 ปี

 • DTP-HB-Hib2
 • OPV2
 • LAJE1

เดือนที่ 1

ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป

 • HB1
 • LAJE1

ครั้งที่ 3

เดือนที่ 2

ช่วงอายุ 1-6 ปี

 • MMR2

เดือนที่ 2

ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป

 • dT2
 • OPV2
 • HB2

ครั้งที่ 4

เดือนที่ 4

ช่วงอายุ 1-6 ปี

 • DTP-HB-Hib3
 • OPV3

เดือนที่ 7

ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป

 • HB3

ครั้งที่ 5

เดือนที่ 12

ช่วงอายุ 1-6 ปี

 • DTP4
 • OPV4
 • LAJE2

เดือนที่ 12

ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป

 • dT3
 • OPV3
 • LAJE2

หมายเหตุ

 1. วัคซีนทุกชนิดถ้าไม่สามารถเริ่มให้ตามกำหนดได้ ก็เริ่มให้ทันทีที่พบครั้งแรก
 2. สำหรับวัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กมารับวัคซีนครั้งต่อไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่
 3. กรณีการให้วัคซีนแก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า เด็กจะได้รับวัคซีนตามกำหนดครบภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามที่กำหนดในกำหนดการให้วัคซีนปกติ

เช็ควัคซีนฟรีในเด็กแล้ว หากมีข้อสงสัยเรื่องวัคซีนฟรีสำหรับลูก สามารถสอบถามได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานีอนามัยทุกแห่ง เพื่อฉีดวัคซีนให้ลูกครบทุกเข็ม ทุกโรค ป้องกันโรคร้ายแรงที่ส่งผลต่อสุขภาพของลูก

 อ้างอิงข้อมูล : เพจคลินิกจุฬาคิดส์คลับ  , pca.fda.moph.go.th และ ddc.moph.go.th

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

7 วิธีเลี้ยงทารกให้มี สุขภาพดี-ไม่ป่วยบ่อย-ภูมิต้านทานสูง

3เก็บ ป้องกัน 3โรคจาก ยุงลาย รีบทำก่อนลูกป่วย!!

เด็กไทยป่วยมะเร็งเพิ่ม 80 คนต่อเดือน! มะเร็งในเด็ก รู้เร็ว รักษาไว หายขาดได้

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up