วัคซีนเด็ก

5 วัคซีนเด็ก สำคัญ! ป้องกัน 9 โรคร้ายให้ลูกตอนโต

event
วัคซีนเด็ก
วัคซีนเด็ก

วัคซีนเด็ก

เพราะไม่ใช่เพียงแต่เด็กเล็กเท่านั้นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน และการฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียวในตอนเป็นเด็กก็อาจไม่เพียงพอที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไปตลอดชีวิต เพราะร่างกายคนเราหลังจากฉีดเข็มแรกแล้ว ทุก ๆ 10 ปี จำเป็นต้องฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกครั้ง นอกจากนี้ความจริงอีกข้อคือแม้จะเคยฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังมีความเสี่ยงจะติดโรคได้ประมาณ 10% แต่อาการจะแสดงไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ไม่ได้ฉีดเลย นี่คือข้อดีของการฉีดวัคซีน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้กล่าวว่า ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วต่างให้ความสนใจสนับสนุนการให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มอายุต่าง ๆ มากขึ้น แต่ก็มีการพบว่าอัตราการให้วัคซีนแก่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุระหว่าง 9-26 ปี) ยังต่ำอยู่ ทำให้กลุ่มคนวัยนี้มีความเสี่ยงเกิดโรคบางชนิดมากขึ้น

ทั้งนี้ทางด้านสถานเสาวภา สภากาชาดไทย จึงจัดโครงการ “Vaccines for Teens” เพื่อรณรงค์ให้คนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นตระหนักถึงความจำเป็นในการรับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค และลดการแพร่เชื้อไปยังคนใกล้ตัว และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้าย

9 โรคร้าย ที่เป็นอันตรายต่อเด็กตอนโต (วัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้น) ได้แก่

โดยแนะนำวัคซีน 5 ชนิดที่ให้ฉีด ได้แก่

  1. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
  2. วัคซีนป้องกันคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก
  3. วัคซีนป้องกันเอชพีวี HVP (มะเร็งปากมดลูก)
  4. วัคซีนป้องกันหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม
  5. วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส

วัคซีนเด็ก

ซึ่งปัจจุบันองค์การอนามัยโลกระบุว่าต้องดูทุกกลุ่มวัย เพราะแม้ว่าจะเคยรับวัคซีนเหล่านี้แล้วในตอนเป็นเด็ก แต่ก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้น วัคซีนบางชนิดประสิทธิภาพอาจลดลง และโรคต่าง ๆ ก็มีการพัฒนาแพร่เชื้อที่อันตรายและสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา อย่าโรคอีสุกอีใสที่ควรฉีด โดยคนทั่วไปเข้าใจว่าไม่อันตราย แต่จริงๆ หากมีภาวะแทรกซ้อนจะทำให้เกิดโรคปอดบวม สมองอักเสบหรือถึงตายได้ และยังมีความเชื่อเดิม ๆที่ผิด ว่าเป็นแล้วจะไม่เป็นอีก แต่จริงๆ คือสามารถเป็นซ้ำได้อีก แต่เชื้อจะไม่รุนแรงเพราะมีภูมิคุ้มกันแล้ว

ทั้งนี้ในต่างประเทศบอกว่าสามารถฉีดพร้อมกันได้หลายเข็ม แต่ไม่แนะนำเพราะจะมีไข้สูง โดยอาจจะฉีดทุกอาทิตย์ หรือ 3-4 วันต่อเข็มก็ได้ และไม่แนะนำให้ฉีดตอนที่มีไข้ เพราะวัคซีนบางตัวอาจไปกดภูมิทำให้ไข้สูงขึ้น

อ่านต่อ > > เหตุผลที่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นควรฉีดวัคซีนทั้ง 5 ชนิดนี้” คลิกหน้า 3

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up