สอนให้ลูกปรับตัวเข้ากับคนแต่ละเจนเนอเรชั่น

event

การปรับตัวให้เข้ากับคนแต่ละยุค

  1. Generation Silent (คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย)

เจนเนอเรชั่น

คนในยุคนี้คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ.2468-2488 มีความเคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผน จงรักภักดีต่อนายจ้าง และประเทศชาติสูง ทั้งยังเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่สมควรทำตาม

คุณพ่อ คุณแม่ควรสอนให้ลูกน้อยให้เกียรติ ให้ความเคารพ ต่อพวกท่านอย่างสูง เมื่อลูกน้อยให้เกียรติผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็จะให้เกียรติลูกของเรา รับฟังเรื่องราว และประสบการณ์ความพากเพียรในการทำงานของพวกท่าน และเรื่องราวความยากลำบากในยุคนั้น เพื่อเรียนรู้และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

banner300x250

  1. Generation Baby Boomer (คุณลุง คุณป้า)

เจนเนอเรชั่น

คนในยุคนี้คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ.2489-2507 เป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์ และมีความอดทนสูง สู้งาน ประหยัดอดออม และอนุรักษ์นิยม ซึ่งเป็นข้อดีของคนในยุคนี้

สอนให้ลูกน้อยแสดงความนับถือ รับฟัง และเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณลุง คุณป้า แล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ การทำงานหนักของคนในยุคนี้ คือการทุ่มเท และให้ความสำคัญกับการทำงาน ถ้าเมื่อลูกน้อยโตขึ้น แล้วอยากทำงานในองค์กรใหญ่ๆ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน คุณลุง คุณป้าในยุคนี้จะช่วยสอน และฝึกฝนลูกน้อย ให้รู้จักความอดทน

อ่านต่อ “การปรับตัวให้เข้ากับคนแต่ละยุค” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon