สอนให้ลูกปรับตัวเข้ากับคนแต่ละเจนเนอเรชั่น

เด็กๆ ในสมัยนี้คือเด็กๆ ในยุค เจนเนอเรชั่น  “อัลฟ่า” คือเด็กๆ ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี เติบโตมาพร้อมกับสังคมไร้พรมแดน ทำให้เกิดการขาดปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ รวมทั้งผู้ใหญ่ในครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่สามารถสอนให้ลูกทำความรู้จักคนแต่ละเจนฯ เพื่อให้ลูกปรับตัวได้

เจนเนอเรชั่นสลายช่องว่างกับคนแต่ละ เจนเนอเรชั่น

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ สวนทางกับอัตราการเกิดที่น้อยลง เนื่องจากผู้หญิงยุคใหม่ขยันทำงานมากขึ้น และสนใจในเรื่องงานมากกว่าการคิดจะมีครอบครัว ซึ่งในอนาคตอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานก็เป็นได้

การปรับพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ การดำเนินชีวิต ความรู้ ความสามารถ ค่านิยม และการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุค เพื่อให้ลูกน้อย หรือเด็กยุคใหม่ เติบโตขึ้นมาในสังคมที่มีความแตกต่างเหล่านี้ได้ คุณพ่อ คุณแม่จึงควรสอนให้ลูกน้อยทำความรู้จักกับคนแต่ละช่วงวัยเอาไว้ จะช่วยให้ลูกน้อยได้ปรับตัว และอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข โดยมี 3 ขั้นตอนคือ

banner300x250

1.สอนให้ลูกน้อยเข้าใจถึงความแตกต่าง และยอมรับว่าคนเราถูกหล่อหลอมมาไม่เหมือนกัน คนที่มีความเชื่อ หรือทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีเสมอไป

2.สอนให้ลูกน้อยชื่นชมจุดดีของคนในแต่ละยุค แทนการต่อต้าน มองจุดเด่น และนำจุดเด่นนั้นมาเป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตาม

3.สอนให้ลูกน้อยรู้จักเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เข้ากับคนแต่ละกลุ่มที่ต้องเกี่ยวข้องด้วย เขาจะเป็นที่รักของทุกคน

เจนเนอเรชั่น

อ่านต่อ “การปรับตัวให้เข้ากับคนแต่ละยุค” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up