สอนให้ลูกปรับตัวเข้ากับคนแต่ละเจนเนอเรชั่น

event
  1. Generation X (คุณพ่อ คุณแม่)

เจนเนอเรชั่น

คนในยุคนี้คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ.2508-2522 คนในยุคนี้เกิดมาพร้อมทำพัฒนาการทางเทคโนโลยี เริ่มมีทีวีจอขาวดำ คอมพิวเตอร์ และวิดีโอเกม ชอบทำอะไรง่ายๆ ไม่เป็นทางการ ให้ความสำคัญกับครอบครัว มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเองสูง และมีความคิดที่เปิดกว้าง

คุณพ่อ คุณแม่ ต้องสอนให้ลูกน้อยพูดจาให้กระชับ ชัดเจน ไม่อ้อมค้อม เพราะคนในยุคนี้เป็นคนที่ตรงไปตรงมา สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก เพราะคนในยุคของคุณพ่อ คุณแม่นั้นส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีเป็นแล้ว

banner300x250

  1. Generation Y (คุณน้า คุณอา)

เจนเนอเรชั่น

คนในยุคนี้คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ.2523-2540 เติบโตมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีการศึกษาดี กล้าแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับ ถึงแม้ว่าคนในยุคนี้จะไม่ค่อยมีความอดทน แต่ก็มีข้อดีอยู่บ้าง คือรู้จักการทำงานเป็นทีม และปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี

คนรุ่นคุณน้า คุณอานั้น ชอบที่จะเป็นคนสำคัญ สอนให้ลูกน้อยฟังความคิดเห็นของเขา ให้เขามีส่วนร่วมในครอบครัว เด็กที่ให้การยอมรับกับคนในยุคนี้ จะได้รับการยอมรับด้วยเช่นกัน ช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีมกับคนในยุคนี้

เครดิต: http://hilight.kapook.com/view/83492, http://pantip.com/topic/30807680

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon