ลูกชายติดแม่

ลูกชายติดแม่ ลูกสาวติดพ่อ เหตุเพราะ “ปมเอดิปัส” “ปมอิเลคตร้า” ?

Alternative Textaccount_circle
event
ลูกชายติดแม่
ลูกชายติดแม่

ลูกชายติดแม่ –  ปมเอดิปัส (Oedipus complex) เป็นคำที่ซิกมุนด์ฟรอยด์บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ชื่อดังใช้ในทฤษฎีพัฒนาการทางจิตเกี่ยวกับเพศตรงข้ามของเข าเพื่ออธิบายความรู้สึกของเด็กที่ปรารถนาต่อพ่อแม่ที่เป็นเพศตรงข้าม ทั้ง ความหึงหวง ความโกรธ หรืออิจฉา ซิกมุนด์ฟรอยด์ ตั้งชื่อ ปมเอดิปัส จากตำนานกรีกโบราณเรื่อง “Oedipus” ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งเอเธนส์ที่โดนสาปแช่งโดยเทพเจ้าให้ฆ่าพ่อของเขาและแต่งงานกับแม่ของเขา วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปมเอดิปัส กันค่ะ ว่า สิ่งนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กเล็กอย่างไร เพื่อให้สามารถเข้าใจลูกมากยิ่งขึ้นเมื่อมีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจเข้าใจได้ยาก

ลูกชายติดแม่ ลูกสาวติดพ่อ เหตุเพราะ “ปมเอดิปัส” “ปมอิเลคตร้า” ?

ปมเอดิปัส (Oedipus complex) ใช้อธิบายถึงความปรารถนาของเด็กที่มีต่อพ่อแม่ที่เป็นเพศตรงข้าม และความรู้สึกอิจฉาความไม่พอใจและการแข่งขันกับพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกัน โดยพื้นฐานแล้วเด็กชายจะรู้สึกว่าเขากำลังแข่งขันกับพ่อเพื่อครอบครองแม่ของเขา ในขณะที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่าเธอกำลังแข่งขันกับแม่เพื่อแย่งชิงความรักจากพ่อ จากข้อมูลของฟรอยด์เด็ก ๆ มองว่าพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกันเป็นคู่แข่งของพวกเขาสำหรับความสนใจ และความรักของพ่อแม่ที่เป็นเพศตรงข้าม

ปมเอดิปัส (Oedipus complex) คืออะไร?

ในช่วงต้นทศวรรษ 1900  Sigmund Freudฟรอยด์ได้พัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวหน้าของพัฒนาการทางจิตเพศในเด็ก และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาในชีวิตวัยผู้ใหญ่อย่างไร ทฤษฎีหนึ่งของฟรอยด์คือมีขั้นตอนของพัฒนาการเมื่อเด็ก ๆ แข่งขันกับพ่อแม่ที่เป็นเพศตรงข้ามเพื่อเรียกร้องความสนใจและความรักจากพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกัน

ฟรอยด์เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพระหว่างแม่และลูกชายของเธอในขณะที่ไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์ทางร่างกาย อาจนำไปสู่ความผิดปกติในระยะยาวในครอบครัวและความสัมพันธ์ในอนาคตของเด็กชาย ทฤษฎีของฟรอยด์ระบุว่าการแข่งขันระหว่างเด็กเล็กกับพ่อแม่ที่เป็นผู้ใหญ่อาจมีส่วนร่วมทางเพศที่คลุมเครือโดยสังเกตว่ามีแง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างสามี – ภรรยาที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก

ทฤษฎีของฟรอยด์ระบุว่าเด็กผู้ชายอาจรู้สึกแปลก ๆ ต่อแม่ ที่ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันต่อพ่อ นักบำบัดบางคนคาดเดาว่าอาจเกิดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเวลานานในช่วงเด็ก อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถนำไปสู่ความปรารถนาในแบบของปมเอดิปัสได้

ลูกชายติดแม่
ลูกชายติดแม่

สาเหตุของพฤติกรรมที่เกิดจาก ปมเอดิปัส

พัฒนาการในวัยเด็กส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้เรื่องเพศ และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก ฟรอยด์เชื่อว่า ปมเอดิปัส สามารถพัฒนาได้ในช่วงที่เรียกว่า “ ขั้นอวัยวะเพศ” (Phallic Stage) ในทฤษฎีของ Freud ขั้นตอนของการพัฒนานี้มักเกิดขึ้นเมื่อเด็กอายุระหว่างสามถึงห้าขวบ และเป็นระยะที่เด็กพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศของตน ฟรอยด์เชื่อว่าการพัฒนาขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถระบุตัวตนกับพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกันและพัฒนาตัวตนทางเพศที่ดีเมื่อเติบโตขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าทฤษฎีของฟรอยด์มุ่งเน้นไปที่เด็กผู้ชายเกือบทั้งหมด และเน้นเฉพาะพ่อแม่ที่เป็นเพศตรงข้ามเท่านั้น ทฤษฎีของเขาระบุว่าเมื่อเด็กโตเต็มที่พวกเขาอาจเริ่มสังเกตเห็นว่าพ่อแม่คนใดคนหนึ่งแตกต่างจากอีกฝ่าย ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ และรู้สึกได้ว่าตัวเองดูเหมือนพ่อหรือแม่มากกว่า ในช่วงของการพัฒนานี้ Freud ตั้งทฤษฎีว่าเด็กผู้ชายมีอิสระมากขึ้นและเริ่มแยกตัวออกจากแม่โดยตระหนักว่าแม่สามารถให้ความสำคัญกับผู้อื่นได้ ฟรอยด์เชื่อว่าขั้นตอนนี้ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กผู้ชายบางคนเมื่อพวกเขาเห็นว่าพ่อและแม่ของพวกเขาเผชิญหน้ากันอย่างรักใคร่ ความไม่พอใจจากปมเอดิปัสก็สามารถก่อตัวขึ้นได้

ฟรอยด์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่เด็กหนุ่มอาจไม่มีความรู้เรื่องเพศอย่างเต็มที่ แต่ในเบื้องต้นพวกเขาอาจรู้สึกถึงความรักและความรู้สึกที่มีต่อแม่และพ่อของตนแตกต่างกันไป ฟรอยด์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่และพ่อสำหรับเด็ก หากเด็กผู้ชายรู้สึกตึงเครียดเมื่อเห็นพ่อแม่แสดงความรักกัน ฟรอยด์คิดว่า เด็กผู้ชายอาจรู้สึกปรารถนาที่จะปกป้องแม่ของเขาจากพ่อมากขึ้น

ปมเอดิปัส  กับ ปมอิเลคตร้า

แม้ว่าเดิมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชายกับแม่ของพวกเขาฟรอยด์ได้ จำกัดความ  ปมเอดิปัส  เพื่อใช้กับเด็กผู้หญิงด้วยเช่นกัน โดยเชื่อว่าเด็ก ๆ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเพศของพวกเขา

คาร์ล จุง Carl Jung นักจิตวิเคราะห์และนักจิตวิทยา ได้เสนอคำอธิบายแยกต่างหากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพระหว่างเด็กสาวและพ่อ ที่เรียกว่า  ปมอิเล็คตร้า (Electra complex)

จากข้อมูลของจุงและฟรอยด์ ระบุว่า รูปแบบความคิดที่ไม่ดีต่อสุขภาพของ ปมเอดิปัส และ ปมอิเลคตร้า ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าจะสามารถนำไปสู่ความไม่พอใจอย่างต่อเนื่องต่อพ่อแม่ที่เป็นเพศตรงข้ามและเพื่อนร่วมเพศ เมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ ตามทฤษฎี Freudian Psychosexual พบว่า เด็กเล็ก ๆ ในครอบครัวที่เด็กไม่มีทั้งแม่และพ่อ เด็กเหล่านี้อาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเอาชนะความรู้สึกของ  ปมเอดิปัส  เนื่องจากไม่มีพ่อหรือแม่เพศเดียวกัน ที่จะช่วยระบุอัตตลักษณ์ทางเพศได้ ทำให้พวกเขาไม่สามารถผ่านพ้นขั้นตอนของการพัฒนาทางเพศบางอย่างไปได้

ลูกชายติดแม่
ลูกสาวติดพ่อ

สัญญาณการแสดงพฤติกรรมของ ปมเอดิปัส คืออะไร?

ฟรอยด์คิดว่าเด็กที่มีปัญหา เรื่อง ปมเอดิปัส หรือ ปมอิเลคตร้า อาจแสดงพฤติกรรมในวัยเด็กที่ยึดติดกับพ่อหรือแม่มาก เช่น เด็กผู้ชายอาจบอกว่าอยากแต่งงานกับแม่ หรือรู้สึกหวงความสนใจของแม่มากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อพ่ออยู่ใกล้ ๆ ฟรอยด์เชื่อว่า ปมเอดิปัส ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเด็กผู้ชายที่บอกพ่อว่า “ห้ามกอดหรือจูบแม่ของเขานะ” และเขาอาจแสดงตัวขัดขวางพ่อกับแม่ ถ้าพ่อแม่แสดงความรักที่โรแมนติกต่อหน้าเขา

ฟรอยด์เชื่อว่าเด็กผู้ชายบางคนอดกลั้นความปรารถนาที่มีต่อแม่แทนที่จะเปลี่ยนไปสู่การระบุตัวตนที่มีสุขภาพดีกับพ่อของพวกเขา และก้าวไปข้างหน้าในพัฒนาการทางอารมณ์และอัตตลักษณ์ทางเพศของพวกเขา ฟรอยด์คิดว่า เมื่อปมเอดิปัสถูกระงับ ความปรารถนาที่ไม่ได้รับการตอบสนองเหล่านี้ อาจพัฒนาไปสู่ความเกลียดชังผู้หญิง ดูถูกผู้หญิง และไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่โรแมนติกแบบผู้ใหญ่ได้เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น จากข้อมูลของฟรอยด์ ชายหนุ่มอาจไม่รู้ว่าพวกเขากำลังประสบปัญหาจาก ปมเอดิปัส จนประสบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดี หรือไม่สามารถแยกจากแม่ของพวกเขาได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

ผลกระทบของ ปมเอดิปัส

ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตของฟรอยด์ระบุว่าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของ ปมเอดิปัส ได้สำเร็จ ก็สามารถทำลายความสามารถของเด็กเล็กในการเปลี่ยนไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาทางเพศ

นอกจากนี้ฟรอยด์ยังคิดว่าเด็กผู้ชายสามารถมีพัฒนาการที่ไม่แข็งแรงกลายเป็น “เด็กติดแม่” หรือ สำหรับเด็กผู้หญิงที่มี ปมอิเลคตร้า ก็จะกลายเป็น “เด็กติดพ่อ” ตามทฤษฎีของ Freudian พฤติกรรมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในวัยเด็ก อาจทำให้เด็กเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกที่ดีต่อสุขภาพเหมือนผู้ใหญ่ได้ยาก

ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการผูกมิตรกับคนที่เป็นเพศเดียวกันอาจได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากบุคคลเหล่านี้อาจมองว่าผู้ชายคนอื่นหรือผู้หญิงคนอื่น ๆ เป็นการแข่งขันกันเพื่อหาคู่ครอง ฟรอยด์คิดว่าผู้ชายที่มีความซับซ้อนของ Oedipus จะแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขารับรู้ว่าผู้ชายคนอื่นรุกล้ำแฟนหรือภรรยาของพวกเขา สำหรับผู้หญิงที่มีอิเลคตร้าคอมเพล็กซ์เขาคิดว่าพวกเขาอาจใช้เซ็กส์แทนความสัมพันธ์แบบคู่รักเพื่อพยายามดึงความรักที่พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับจากพ่อโดยไม่รู้ตัว

วิธีการรักษา ปมเอดิปัส ในเด็ก

จิตวิเคราะห์เป็นการบำบัดประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งตั้งแต่วัยเด็ก ทฤษฎีการพัฒนาจิตเกี่ยวกับเพศตรงข้ามของฟรอยด์เป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันและนักวิจัยไม่เห็นด้วยกับการมีอยู่ของคอมเพล็กซ์ Oedipus นักจิตวิเคราะห์ที่สมัครรับทฤษฎีฟรอยด์อาจมุ่งเน้นไปที่การบำบัดที่ช่วยให้เด็กระบุตัวตนกับพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกันได้มากขึ้น การบำบัดโดยครอบครัวอาจมีประโยชน์ในหลาย ๆ สถานการณ์ เป้าหมายคือเพื่อให้เด็กพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศที่ดีต่อสุขภาพ

ทฤษฎีของ Freud คือ เด็กที่มี ปัญหาเรื่อง ปมเอดิปัส  มักมีปัญหาในการพัฒนา ซูเปอร์อีโก้ ( superego ) หรือ จิตส่วนที่คิดถึงศิลธรรมและจรรยาบรรณ เป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจ และเป็นตัวช่วยตัดสินว่าอะไรผิดและถูก ซูเปอร์อีโก้ คือสิ่งที่เราเรียนรู้ ซึมซับมาจากพ่อแม่และสังคมรอบตัว  นอกากนี้เด็กอาจมีปัญหาในการปรับสมดุลของอิด (id) ซึ่งเป็นเรื่องของจิตไร้สำนึก เช่น สัญชาตญาณและความต้องการต่างๆ

ตามทฤษฎีของ Freudian การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อสามารถช่วยให้เด็กหนุ่มระงับความต้องการของตนที่จะทำตามความปรารถนาที่มีต่อแม่ และเริ่มระบุตัวตนกับพ่อของพวกเขาได้ ดังนั้นจึงสามารถแก้ไขความปรารถนาของปมเอดิปัสได้ บางครอบครัวอาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการปฏิบัติทางศาสนาของพวกเขา ในขณะที่บางครอบครัวพบว่าบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขาโดยธรรมชาติช่วยให้ชายหนุ่มเอาชนะความปรารถนาที่มีต่อแม่ได้

การบำบัดโดยอาศัยจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์ สำหรับเด็กชายที่มีความผูกพันกับแม่ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขความรู้สึกผิดที่แฝงอยู่ ซึ่งเด็กอาจรู้สึกถึงความหึงหวงและความกลัวที่มีต่อพ่อ จากข้อมูลของฟรอยด์เด็กชายกลัวที่จะถูกพ่อของพวกเขาตัดอัณฑะ เพื่อเป็นการลงโทษสำหรับความปรารถนาที่ไม่ดีต่อแม่ของพวกเขา สำหรับแม่ของพวกเข ความรู้สึกเหล่านี้เป็นจิตใต้สำนึก และมีรากฐานมาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์ เกี่ยวกับบทบาทสำคัญของลึงค์ ในการพัฒนาอารมณ์

พูดง่ายๆ ว่า ฟรอยด์เชื่อว่า เมื่อเด็กชายพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อของเขารวมถึงความรู้สึกรักและยอมรับความหึงหวงและการแข่งขันของเขาจะเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกของการระบุตัวตนที่ดีขึ้น ฟรอยด์คิดว่าการลดความอับอายและความรู้สึกผิดที่เกี่ยวข้องกับปมเอดิปัส มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหานี้ และเป็นรากฐานสำหรับชายหนุ่มในการสร้างความสัมพันธ์และขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพทั้งกับแม่ของพวกเขาและผู้หญิงทั่วไป

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : flo.health , verywellmind.com

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อาการลูกติดแม่ มากไปแก้ไขอย่างไรดี?

7 วิธี สยบปัญหา พี่น้องตีกัน พี่น้องทะเลาะกัน ต้องรีบแก้ไข

11 สัญญาณพ่อแม่ ปกป้องลูกมากเกินไป ระวัง! อาจทำร้ายลูกทางอ้อม!

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up