Denla Trilingual School โรงเรียนหลักสูตร 3 ภาษา ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

event

School Visit วันนี้เราจะพามาเยี่ยมชม Denla Trilingual School หรือโรงเรียน DLTS ที่ตั้งอยู่บนถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 9 ปี ปัจจุบัน Denla Trilingual School มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ​ 540 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ถึง 12 ปี หรือตั้งแต่ระดับชั้น Toddler ถึง Grade 6 และในปี 2568 นี้ จะขยายอาคารเรียนและเพิ่มการสอนตั้งแต่ Grade 7 – 9 อีกด้วย

ห้องเรียนสะอาดและเต็มไปด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยครบครัน

 

หลักสูตรของ DLTS

การเรียนการสอนของ DLTS นั้นเป็นหลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และภาษาจีน) ที่ยึดตตามหลักสูตร Common Core ของสหรัฐอเมริกา นักเรียนจะได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา แบบ 100% ยกเว้นวิชาภาษาไทย และภาษาจีน ที่สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา

สำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลนั้น จะเน้นเรียนผ่านการเล่นหรือที่เรียกว่า Play Based Approach เด็ก ๆ จะได้มีส่วนร่วมและลงมือทำทุก ๆ อย่างด้วยตนเอง ได้สำรวจและทำกิจกรรมที่หลากหลาย และมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน และส่งเสริมให้เด็ก ๆ หัดคิดหัดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและรู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ หัดแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการเรียน STEM ในช่วงชั้นประถมศึกษานั่นเอง

สำหรับระดับชั้นประถมจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เทียบเท่ามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษา อังกฤษทุกวิชา โดยครูเจ้าของภาษา (Native Speakers) ยกเว้น วิชาภาษาไทย สังคมไทย และภาษาจีน เด็ก ๆ จะได้เรียนวิชาต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กในยุคศตวรรษที่ 21เพื่อเพิ่มทักษะที่ที่ดีพร้อมในอนาคต ทั้ง Project Based ที่ยึดการสอนตามหลักสูตรของอเมริกัน และ STEM Education ซึ่งเป็นการเรียนที่ผสมผสานการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมีหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป เน้นเรื่องการลงมือปฎิบัติจริง และการแก้ปัญหาในรูปแบบการทำโปรเจค เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้เรียน Robotics และการเขียน Coding เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคต

ห้องเรียนสำหรับเด็กอนุบาล มีห้องเล่นทรายแสนสนุก

 

DLTS คัดสรรแต่บุคลากรที่มีคุณภาพ

ที่โรงเรียนคัดสรรแต่คุณครูที่มีคุณภาพ สำหรับคุณครูคนไทย จะได้รับการอบรมเรื่องจิตวิทยาเด็ก และผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมทุกคน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังสนับสนุนคุณครู ให้มีการดำเนินชีวิตที่ดี มีสุขภาพดีและมีความสุข เพื่อให้สามารถส่งต่อความสุขให้กับนักเรียนทุกคน สำหรับ Teacher ชาวต่างชาติ ( Native Speakers ) ต้องมีประสบการณ์การสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี และจบ Education Degree หรือ PGCE ทั้งหมด รวมถึง Co-Teacher ด้วย โดยสัญชาติของคุณครูจะหลากหลาย มีทั้งอเมริกัน, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ฯลฯ

Teacher ของ DLTS เป็น Native Speakers เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นทุกๆ วัน

 

สิ่งแวดล้อมดี ๆ ที่ DLTS

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญไม่ต่างกัน เพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้มากขึ้น โรงเรียนได้เตรียม Facilities ต่าง ๆ มากมาย เช่น สนามกีฬาในร่ม, สนามบาสเก็ตบอล ,สนาม Squash, สนามฟุตบอล, สนามฟุตซอล และสระว่ายน้ำในร่ม ,Sand Play Room ,ห้องสมุด , ห้องดนตรีและอื่นอีกมากมาย ที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสำหรับนักเรียนทุกคน

บรรยากาศห้องเรียน และ facilities ต่าง ๆ

 

DLTS ขยายชั้นเรียนเพิ่ม Grade 7 – Grade 9 ในปี 2568

ตอนนี้ DLTS กำลังสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับการขยับขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นถึง Grade 9 (ม.1-3) ซึ่งจะเปิดใช้งานในปี พ.ศ.2568 อาคารใหม่นี้จะครบครันไปด้วย Facilities ที่รองรับการเรียนการสอนที่เน้น Science & Technology ได้แก่ ห้อง Science Lab (ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะ), ห้อง STEM, ห้อง Robot & Coding, ห้อง Art & Craft, ห้องดนตรีเดี่ยวและรวม, ห้อง Blackbox รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย พร้อมทั้งอาคาร clubhouse ขนาดใหญ่ที่รองรับกิจกรรมของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทางเข้า-ออก ถึง 4 ช่องทาง โรงเรียน DLTS ลงทุนขยายพื้นที่สร้างอาคาร 3 ไปกว่า 500 ล้านบาท

เด็ก ๆ เรียนสนุกและมีรอยยิ้มทุกวัน

 

Mommy Love This! ถูกใจแม่

1. จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล จะมีนักเรียนเพียง 16 คนต่อห้อง และ อัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่ 5.3 ต่อสำหรับขนาดห้องเรียนในระดับประถมจะมีนักเรียนไม่เกิน 24 คนต่อห้อง และอัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่ 12 ต่อ 1 ทำให้คุณครูดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2. เป็นโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติที่เข้มข้นทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การแก้ปัญหา การตั้งคำถามแบบโครงงาน ( Project based ) ที่ยึดการสอนตามหลักสูตรของอเมริกัน และ STEM Education ที่ผสมผสานการเรียนหลาย ๆ วิชาไว้ด้วยกัน ทั้ง Science, Technology, Engineering และ Mathematics

3. คุณครูที่เด่นหล้าได้รับการยอมรับในวงการศึกษาในเชี่ยวชาญเรื่องเด็ก ๆ ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าลูก ๆ จะมีความสุขและปลอดภัย

3.มีกิจกรรมชมรมมากมายให้เด็ก ๆ เลือก เช่น Drama Club, Ai Club, Little Explorer Club รับรองว่า สนุกและได้ความรู้แน่นอน

4. เป็นโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติที่ใส่ใจในวิชาภาษาไทย นักเรียนจะสามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว คุณพ่อคุณแม่จึงวางใจได้ว่าเด็ก ๆ จะไม่มีจุดอ่อนในเรื่องภาษาไทย แม้เรียนในหลักสูตรนานาชาติก็ตาม

 

ติดต่อ

Denla Trilingual School ( DLTS )

Tel: 02-459-5695

Website: https://denlatrilingual.com/

Facebook: https://www.facebook.com/DenlaDLTS

Email: [email protected]

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up