ตั้งชื่อลูกชาย ตามวันเกิด 2565 เสริมมงคล มั่งคั่ง สุขภาพดี

Alternative Textaccount_circle
event

เชื่อกันว่า วันเกิด เวลาเกิด และชื่อ มีผลต่อดวงชะตาของลูกน้อย ตั้งชื่อลูกชาย อย่างไร? ให้ลูกโตไปเป็นเจ้าคนนายคน มีสิริมงคลติดตัว มีความมั่งคั่ง มีโชคมีลาภ และสุขภาพดี

ตั้งชื่อลูกชาย ตามวันเกิด 2565 เสริมมงคล มั่งคั่ง สุขภาพดี

ตามหลักความเชื่อโบราณ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด เวลาเกิด ฤกษ์คลอด หรือแม้แต่ชื่อและนามสกุล ล้วนแล้วมีผลต่อดวงชะตาของเราทั้งสิ้น สำหรับแม่ท้องและว่าที่คุณพ่อ ที่กำลังมองหาชื่อเพราะ ๆ ดี ๆ มีความหมายมงคล ทีมกองบรรณาธิการ ABK ขอเสนอการ ตั้งชื่อลูกชาย ตามวันเกิด สำหรับเด็กที่จะเกิดในปี 2565-2566 นี้ มาให้พ่อ ๆ แม่ ๆ ได้เลือกกันค่ะ

แต่ก่อนที่จะไปเลือกชื่อ มาเช็กกันก่อนสักนิดว่าลูกน้อยของคุณเกิดในวันนั้นช่วงเวลาใด จะได้เลือกชื่อตามวันเกิดของเขาได้อย่างถูกต้อง เสริมสิริมงคลได้สุด ดังนี้

วันเกิด แบ่งตามช่วงเวลาการเกิด

 • วันอาทิตย์ (ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เวลา 6.00 น. – วันจันทร์ช่วงเช้า เวลา 05.59 น.)
 • วันจันทร์ (ผู้ที่เกิดวันจันทร์ เวลา 6.00 น. – วันอังคารช่วงเช้า เวลา 05.59 น.)
 • วันอังคาร (ผู้ที่เกิดวันอังคาร เวลา 6.00 น. – วันพุธช่วงเช้า เวลา 05.59 น.)
 • วันพุธกลางวัน (ผู้ที่เกิดวันพุธ เวลา 6.00 น. – วันพุธช่วงเย็น เวลา 17.59 น.)
 • วันพุธกลางคืน (ผู้ที่เกิดวันพุธ เวลา 17.00 น. – วันพฤหัสบดีช่วงเช้า เวลา 05.59 น.)
 • วันพฤหัสบดี (ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี เวลา 6.00 น. – วันศุกร์ช่วงเช้า เวลา 05.59 น.)
 • วันศุกร์ (ผู้ที่เกิดวันศุกร์ เวลา 6.00 น. – วันเสาร์ช่วงเช้า เวลา 05.59 น.)
 • วันเสาร์ (ผู้ที่เกิดวันเสาร์ เวลา 6.00 น. – วันอาทิตย์ช่วงเช้า เวลา 05.59 น.)

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันอาทิตย์

ตัวอักษรที่ควรใช้ และ ห้ามใช้

 • เสริมบริวาร – อ สระ
 • อายุ – ก ข ค ฆ ง
 • เสริมเดช – จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • กาลกิณี (ห้ามใช้) – ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • เสริมศรี – ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มนตรี – ย ร ล ว
 • เสริมอุตสาหะ – บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มูลละ – ด ต ถ ท ธ น

ไอเดีย ชื่อลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กันต์ธีร์ กัน – ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก
จิรทีปต์ จิ – ระ – ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
ชวนากร ชะ – วะ – นา – กอน ผู้มีความปราดเปรื่อง
ณิชพน นิด – ชะ – พน มีใจบริสุทธิ์
ทยากร ทะ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทิฐินันท์ ทิ – ถิ – นัน ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
ธนบดี ทะ – นะ – บอ – ดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ
ธราธิป ทะ – รา – ทิบ พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
นรภัทร นอ – ระ – พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
นิพิฐพนธ์ นิ – พิด – พน มีความผูกพันมั่นคง

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันจันทร์

ตัวอักษรที่ควรใช้ และ ห้ามใช้

 • เสริมบริวาร – ก ข ค ฆ ง
 • อายุ – จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เสริมเดช – ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • กาลกิณี (ห้ามใช้) – อ สระ
 • เสริมศรี – ด ต ถ ท ธ น
 • มนตรี – ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • เสริมอุตสาหะ – ย ร ล ว
 • มูลละ – บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ไอเดีย ชื่อลูกชายที่เกิดวันจันทร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ทักษกร ทัก – สะ – กอน ผู้ชำนาญ
ธรณัส ทะ – ระ – นัด เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ
คณัสนันท์ คะ – นัด – สะ – นัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
บรรณรต บัน – นะ – รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
ปณชัย ปะ – นะ – ไช ชัยชนะในการค้าขาย
กมนัช กะ – มะ – นัด ผู้เกิดแต่กามเทพ
ทัณฑวัต ทัน – ดะ – วัด เรืองอำนาจ
ปฤษทัศว์ ปริด – สะ – ทัด ชื่อพระศิวะ
ชนรรทน์ ชะ – นัด พระวิษณุ
ปภพ ปะ – พบ เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันอังคาร

ตัวอักษรที่ควรใช้ และ ห้ามใช้

 • เสริมบริวาร – จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อายุ – ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เสริมเดช – ด ต ถ ท ธ น
 • กาลกิณี (ห้ามใช้) – ก ข ค ฆ ง
 • เสริมศรี – บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มนตรี – อ สระ
 • เสริมอุตสาหะ – ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • มูลละ – ย ร ล ว

ไอเดีย ชื่อลูกชายที่เกิดวันอังคาร

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ชนสิษฎ์ ชะ – นะ – สิด เป็นที่รักของชาติตระกูล
ณิชพน นิด – ชะ – พน มีใจบริสุทธิ์
ทศรัสมิ์ ทด – สะ – รัด พระอาทิตย์
ธีรพิชญ์ ที – ระ – พิด นักปราชญ์
นภสินธุ์ นบ – พะ – สิน ทางช้างเผือก
ธนันดร ทะ – นัน – ดอน ผู้อยู่ท่ามกลางทรัพย์สมบัติคือเศรษฐี
บุณพจน์ บุน – นะ – พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
ณัฐดนัย นัด – ดะ – ไน บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
ชนรพ ชน – นะ – รบ เป็นที่กล่าวขวัญของคน
ธรณินทร์ ทอ – ระ – นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ

ตัวอักษรที่ควรใช้ และ ห้ามใช้

 • เสริมบริวาร – ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อายุ – ด ต ถ ท ธ น
 • เสริมเดช – บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • กาลกิณี (ห้ามใช้) – จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เสริมศรี – ย ร ล ว
 • มนตรี – ก ข ค ฆ ง
 • เสริมอุตสาหะ – อ สระ
 • มูลละ – ศ ษ ส ห ฬ ฮ

ไอเดีย ชื่อลูกชายที่เกิดวันพุธ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กุมุท กุ – มุด บัว บัวขาว
ณัฐวรรธน์ นัด – ถะ – วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ทศรัสมิ์ ทด – สะ – รัด พระอาทิตย์
ธเนษฐ ทะ – เนด ร่ำรวยสุด
นภสินธุ์ นบ – พะ – สิน ทางช้างเผือก
ปฏษฏิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
ปพนสรรค์ ปะ – พน – สัน สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด
ไพสิฐ ไพ – สิด ประเสริฐ วิเศษ
ธนรรณพ ทะ – นัน – นบ ห้วงสมุทรแห่งทรัพย์
ปวรุตม์ ปะ – วะ – รุด ผู้ประเสริฐสุด

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางคืน)

ตัวอักษรที่ควรใช้ และ ห้ามใช้

 • เสริมบริวาร – ย ร ล ว
 • อายุ – ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • เสริมเดช – อ สระ
 • กาลกิณี (ห้ามใช้) – บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เสริมศรี – ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี – ด ต ถ ท ธ น
 • เสริมอุตสาหะ – ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มูลละ – จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ไอเดีย ชื่อลูกชายที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ถิรวัสส์ ถิ – ระ – วัด ความมั่นคงอันยาวนาน
จิรเวช จิ – ระ – เวด หมอที่ยั่งยืน
ธีรศาสนติ์ ที – ระ – สาน กล้าและสงบ สุขุม
ทยาวีร์ ทะ – ยา – วี ผู้มีความเมตตากรุณา
ณัฐรัชต์ นัด – ถะ – รัด มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
ตรรกย ตัก – กะ – ยะ ผู้ที่มีความนึกคิด
กันต์ดนัย กัน – ดะ – ไน ลูกผู้เป็นที่รัก
จุฑาธช จุ – ทา – ทด ยอดธง
ชัญชกร ชัน – ชะ – กอน รัศมีระยิบระยับ
ชฎายุ ชะ – ดา – ยุ ลูกแห่งครุฑ

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี

ตัวอักษรที่ควรใช้ และ ห้ามใช้

 • เสริมบริวาร – บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อายุ – ย ร ล ว
 • เสริมเดช – ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • กาลกิณี (ห้ามใช้) – ด ต ถ ท ธ น
 • เสริมศรี – อ สระ
 • มนตรี – ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เสริมอุตสาหะ – จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มูลละ – ก ข ค ฆ ง

ไอเดีย ชื่อลูกชายที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กัมลาส กัม – มะ – ลาด พระพรหม
ชวิศ ชะ – วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
ชิษณุพงศ์ ชิด – สะ – นุ – พง เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ณัฐวีร์ นัด – ถะ – วี นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ปัณฑ์ร ปัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ไวณิก ไว – นิก ผู้บรรเลงพิณ
ปรุฬห์ ปะ – รุน ผู้งอกงาม เจริญ
ญาณากร ยา – นา – กอน บ่อเกิดแห่งความรัก
ไวณวิณ ไว – นะ – วิน ชื่อพระศิวะ
ปวรปรัชญ์ ปะ – วอน – ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
ชื่อลูกชาย
ชื่อลูกชาย

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันศุกร์

ตัวอักษรที่ควรใช้ และ ห้ามใช้

 • เสริมบริวาร – ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อายุ – อ สระ
 • เสริมเดช – ก ข ค ฆ ง
 • กาลกิณี (ห้ามใช้) – ย ร ล ว
 • เสริมศรี – จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มนตรี – บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เสริมอุตสาหะ – ด ต ถ ท ธ น
 • มูลละ – ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ไอเดีย ชื่อลูกชายที่เกิดวันศุกร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ชนุดม ชะ – นุ – ดม คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
ปิติทัสสน์ ปิ – ติ – ทัด ดูด้วยความยินดี
นิพพิชฌน์ นิบ – พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
คณุฒน์ คะ – นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
ทิธิติ ทิด – ทิ – ติ รัศมีความสว่าง กระจ่าง
กษิดิศ กะ – สิ – ดิด เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กมนนัทธ์ กะ – มน – นัด ผูกไว้ด้วยความรัก
ปาณบดี ปา – นะ – บอ – ดี เจ้าแห่งชีวิต
ธัญพิสิษฐ์ ทัน – พิ – สิด โชคดีเป็นพิเศษ
ธีมนต์ ที – มน ที่มีปัญญา ความฉลาด

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันเสาร์

ตัวอักษรที่ควรใช้ และ ห้ามใช้

 • เสริมบริวาร – ด ต ถ ท ธ น
 • อายุ – บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เสริมเดช – ย ร ล ว
 • กาลกิณี (ห้ามใช้) – ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เสริมศรี – ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • มนตรี – จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เสริมอุตสาหะ – ก ข ค ฆ ง
 • มูลละ – อ สระ

ไอเดีย ชื่อลูกชายที่เกิดวันเสาร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เขมวันต์ เขม – มะ – วัน ที่แห่งความเกษม เจริญรุ่งเรือง
พงษ์พิชญ์ พง – พิด ตระกูลนักปราชญ์
นทีบดี นะ – ที – บอ – ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
จิตรคุปต์ จิด – ตระ – คุบ ผู้มีความดีคุ้มครอง
ชยังกูร ชะ – ยัง – กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ปารวี ปา – ระ – วี ผู้มีจุดหมาย
กันตพิชญ์ กัน – ตะ – พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ฉัทชนัน ฉัต – ชะ – นัน ที่รักแห่งผู้ให้กำเนิด
ธาวิต ทา – วิด บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ชนัญญู ชะ – นัน – ยู ผู้รู้จักคน

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

300 ชื่อภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ แถมเขียนและอ่านเป็นภาษาไทยได้ด้วย

คู่มือ! เตรียมของไปคลอด ให้ครบ! จบ! ในกระเป๋าใบเดียว

7 พฤติกรรมแม่ท้อง กระตุ้นลูกในครรภ์ฉลาด

เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างลูกสุขภาพดีตั้งแต่ในครรภ์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com, thethaiger.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up