เตรียมสอบเข้า ป.1

เตรียมสอบเข้า ป.1 ให้ลูกด้วยแบบฝึกหัด กว่า 75 แบบฝึก

เตรียมสอบเข้า ป.1
เตรียมสอบเข้า ป.1

คณิตศาสตร์

ตอนที่ 1: รวมโจทย์คละ 3 ตัวเลือก ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 ชุดที่ 4  ชุดที่ 5
ตอนที่ 2: การบวก การนับเพิ่ม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
ตอนที่ 3: การลบ การนับลด ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
ตอนที่ 4: หนัก เบา สั้น ยาว ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
ตอนที่ 5: อนุกรม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3

ภาษาไทย

ตอนที่ 1: รวมโจทย์คละ 3 ตัวเลือก ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
ตอนที่ 2: พยัญชนะ สระ ตัวสะกด ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3

เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3

ตอนที่ 3: ความหมาย ลักษณะนาม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย รวมชุดที่ 1-2-3
ตอนที่ 4: การสะกดคำ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย รวมชุดที่ 1-2-3

ทักษะชีวิต

ตอนที่ 1: รวมโจทย์คละ 3 ตัวเลือก

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  ชุดที่ 4 ชุดที่ 5
ชุดที่ 6  ชุดที่ 7  ชุดที่ 8  ชุดที่ 9  ชุดที่ 10

อ่านต่อ “บทความดีๆ น่าสนใจ” คลิก!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up