เตรียมสอบเข้า ป.1

เตรียมสอบเข้า ป.1 ให้ลูกด้วยแบบฝึกหัด กว่า 75 แบบฝึก

เตรียมสอบเข้า ป.1
เตรียมสอบเข้า ป.1

แจกไฟล์แบบฝึกหัด เตรียมสอบเข้า ป.1 มากถึง 75 แบบ หากบ้านไหนกำลังมองหาแบบฝึกหัด เพื่อให้ลูกน้อยชั้นอนุบาลฝึกทำก่อนขึ้นชั้นประถม คุณพ่อคุณแม่สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี!!!

แจกฟรี! ไฟล์แบบฝึกหัด เตรียมสอบเข้า ป.1 กว่า 75 แบบฝึก

การทำแบบฝึกหัด ถือเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้ว ซึ่งแบบฝึกหัด เตรียมสอบเข้า ป.1 นี้ เป็นไฟล์ที่ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวด ซึ่งสอดคล้องกับแนวการสอบเข้าโรงเรียนสาธิต คือ เด็ก ๆ ต้องมีความรู้ทั้งเชาว์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ วิชาการ (คณิตศาสตร์และภาษาไทย) และความรู้รอบตัวในทักษะชีวิต

สอดคล้องกับทักษะที่เด็กในศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะต้องมี โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. ทักษะด้านวิชาการเบื้องต้นหรืออาจเรียกอีกนัยหนึ่งคือความรู้พื้นฐาน

2. ทักษะด้านความสามารถเฉพาะตัว

โดยเมื่อนำเอาความรู้ต่างๆที่มีอยู่แล้วในตัวเด็กมาผสมผสานรวมเข้ากับความสามารถเฉพาะตัวของเขาแล้วจะทำให้เขาผู้นั้นประสบความสำเร็จในอนาคตได้ไม่ยากหรือที่เรียกว่าการมีเชาว์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านวิชาการ

เด็ก ๆ ทุกคนควรที่จะต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ และหากลูกน้อยเริ่มอยู่ในชั้นสูงขึ้นไป ก็ต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงมีความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีในตัวเด็ก เพื่อให้เขามีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอต่อการรับเอาสิ่งใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตได้

ด้านความคิดสร้างสรรค์

ในด้านของความคิดสร้างสรรค์ ก็เพื่อให้เด็กๆ มีความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่นได้ ดังนั้นลูกควรจะต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน นอกจากนั้นแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากจะเป็นส่วนช่วยให้สามารถต่อยอดความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในตัวเด็กๆอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีทั้งความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับกระบวนการคิดที่เป็นระบบและคิดอย่างสร้างสรรค์แล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการสื่อสารและการมีความร่วมมือในการทำงานกับผู้อื่นนั่นเอง หากลูกของเรามีความสามารถในทุกๆ ด้านแต่ไม่สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้คนอื่นได้ การมีศักยภาพก็คงจะไม่เกิดขึ้นในตัวลูกอย่างแน่นอน

ดังนั้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกน้อย โดยเฉพาะในวัยที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างวัยอนุบาล ที่กำลังจะขึ้นชั้นประถมและต้องเตรียมสอบเข้า ป.1 เราจึงมีแบบฝึกหัดที่ส่งเสริมให้ลูกน้อย ได้เรียนรู้และฝึกฝนสำหรับ เตรียมเข้าชั้น ป. 1 มาฝาก ดังนี้ค่ะ 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up