เตรียมสอบเข้า ป.1

เตรียมสอบเข้า ป.1 ให้ลูกด้วยแบบฝึกหัด กว่า 75 แบบฝึก

เตรียมสอบเข้า ป.1
เตรียมสอบเข้า ป.1

รวมไฟล์แบบฝึกหัด เตรียมสอบเข้า ป.1

เชาว์ปัญญา

ตอนที่ 1: รวมโจทย์คละ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 เฉลย

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3

ตอนที่ 2: การจัดกลุ่ม แยกประเภท ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 เฉลย

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3

ตอนที่ 3: การสังเกต ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 เฉลย

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3

ตอนที่ 4: ภาพเงา ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3

ชุดที่ 4  ชุดที่ 5 ชุดที่ 6

ตอนที่ 5: ภาพหมุน ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
ตอนที่ 6: แปลสัญลักษณ์ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
ตอนที่ 7: เติมภาพส่วนที่ขาด ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3

ชุดที่ 4  ชุดที่ 5 ชุดที่ 6

ตอนที่ 8: ภาพซ้อน ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3

ชุดที่ 4  ชุดที่ 5 ชุดที่ 6

ตอนที่ 9: ทิศทาง ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3

 

keyboard_arrow_up