ทำไมต้องชวนเด็กออกมาเล่น Active Play

ทำไมต้องชวนเด็กออกมาเล่น Active Play

Alternative Textaccount_circle
event
ทำไมต้องชวนเด็กออกมาเล่น Active Play
ทำไมต้องชวนเด็กออกมาเล่น Active Play

แม้ธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่น แต่จากการสำรวจพบว่า เด็กรุ่นใหม่กำลังขาดกิจกรรมทางกายอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในเขตเมือง ปัจจุบันเด็กไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอเฉลี่ยวันละ 3.1 ชั่วโมงต่อวัน แถมยังมีภาวะเฉื่อยและเนือยนิ่งมากขึ้น (Sedentary) ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ และขาดทักษะในการเข้าสังคม ผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2555 และ 2557 พบกว่ากลุ่มเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายลดลงจากร้อยละ 67.6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 63.2 ในปี 2557

อ้างอิง

  1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยรอบที่ 3 พ.ศ. 2557 โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. 4 Health tips for Active play USDA 2012, U.S. Department of Agriculture USDA is an equal opportunity provider and employer. Revised May 2012

 

เด็กที่ไม่ออกมาเล่น เสี่ยงจะเจอสิ่งเหล่านี้

1. ปัญหาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง

มีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงกว่า และมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะเฉื่อยชาเนือยนิ่งสูงต่อไป

2. พัฒนาการจะล่าช้ากว่า

ทั้งนี้ผลการศึกษา 287 ชิ้น ในกลุ่มเด็กแคนาดาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ในโรงเรียนต่างๆ 10 กว่าแห่ง พบว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Action School in British Columbia ที่จัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวและขยับตัวอย่างเพียงพอ มีสัดส่วนของเด็กที่ทำคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าโรงเรียนที่เด็กไม่ได้เข้าโครงการ

อ้างอิง Active Education Growing Evidence on Physical activity and Academic Performance. 2015 Active living Research. Research brief January 2015

ข้อดีของการ “เล่น” ที่คุณอาจไม่รู้

  1. หน่วยงานด้านสุขภาพในอังกฤษและอเมริกาบอกตรงกันว่า การออกแรงขยับตัวอย่างเพียงพอ ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นถึงร้อยละ 40
  2. เด็กที่ออกมาเล่นมีโอกาสเกิดภาวะอ้วนลดลง ร้อยละ 10
  3. ลดโอกาสการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น
  4. ค่าใช้จ่ายรักษาสุขภาพลดลง
  5. ลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจ เส้นเลือดสมองตีบ มะเร็ง และเบาหวาน

อ้างอิง Sport for All, Play for Life: A Playbook to Get Every Kid in the Game. By Sports & Society Program with support from the Robert Wood Johnson Foundation. Published by the Aspen Institute.

ข้อมูลจาก แผ่นพับ “มาเล่นกันเถอะ” ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kidactiveplay.com | Facebook Social Marketing Thaihealth

ภาพ: Shutterstock

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up