แบ่งปัน

เทคนิคสอนลูกให้รู้จักการให้ รู้จักแบ่งปัน เล่นกับคนอื่นได้ เข้าสังคมเป็น

Alternative Textaccount_circle
event
แบ่งปัน
แบ่งปัน

เทคนิคการสอนลูกให้รู้จักการ แบ่งปัน

อย่างที่กล่าวไปว่าการแบ่งปันเป็นทักษะทางสังคมที่สำคัญที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง อย่างไรก็ตามอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเด็กบางคนในการเรียนรู้วิธีแบ่งปัน แต่ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง พ่อแม่และผู้ดูแลสามารถช่วยเด็กพัฒนาทักษะที่สำคัญนี้ได้ ด้วยเทคนิคบางอย่างต่อไปนี้ค่ะ

1. ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างในการ แบ่งปัน

การแสดงให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง นั้นเป็นวิธีที่ได้ผลในการสอนเด็กให้แบ่งปัน เพราะเด็กเรียนรู้ผ่านการสังเกตและการเลียนแบบ พวกเขามองผู้ใหญ่ในชีวิตของพวกเขาเป็นแบบอย่างและมักจะปฏิบัติตามพฤติกรรมของพวกเขา เมื่อพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเป็นต้นแบบพฤติกรรมการแบ่งปัน เด็ก ๆ จะเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันและเข้าใจวิธีการแบ่งปันอย่างเหมาะสม สิ่งนี้จะทำให้พวกเขาเข้าใจและเข้าใจแนวคิดของการแบ่งปันได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อพ่อแม่และผู้ดูแลแบ่งปันสิ่งของของตนเอง พวกเขาแสดงให้เด็ก ๆ เห็นว่าการแบ่งปันเป็นเรื่องปกติ เป็นพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม สิ่งนี้สามารถช่วยให้การแบ่งปันเป็นธรรมชาติมากขึ้นสำหรับเด็ก ๆ และช่วยให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ของตนเองได้ง่ายขึ้น พ่อแม่และผู้ดูแลที่แสดงความขอบคุณและชื่นชมเมื่อมีคนแบ่งปันกับพวกเขา พวกเขาสอนเด็ก ๆ ว่าการแบ่งปันนั้นมีค่าแค่ไหน สิ่งนี้สามารถช่วยให้เด็กเข้าใจว่าการแบ่งปันไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคมเท่านั้น แต่พวกเขายังรู้สึกดีที่ได้แบ่งปันและทำให้ผู้อื่นมีความสุขอีกด้วย

ประการสุดท้าย การเป็นตัวอย่างที่ดีสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและสนับสนุนนิสัยการแบ่งปันของเด็กๆ เมื่อพ่อแม่และผู้ดูแลเป็นแบบอย่างพฤติกรรมการแบ่งปัน พวกเขาสามารถสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันในครอบครัวซึ่งสามารถช่วยให้เด็กรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันกับผู้อื่นมากขึ้น

2. ใช้การเสริมแรงเชิงบวก

การใช้การเสริมแรงทางบวกเป็นวิธีที่ได้ผลในการสอนเด็กให้รู้จักแบ่งปัน เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เด็กทำพฤติกรรมที่ต้องการซ้ำ เมื่อเด็กแบ่งปัน พ่อแม่และผู้ดูแลสามารถรับรู้และชมเชยพฤติกรรมของพวกเขา ซึ่งช่วยเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและทำให้เด็กมีโอกาสเกิดพฤติกรรมซ้ำอีกในอนาคต การเสริมแรงเชิงบวกยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและสนับสนุนสำหรับการแบ่งปัน เมื่อเด็กได้รับคำชมและการยอมรับจากความมีน้ำใจไมตรี พวกเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองและมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมซ้ำอีก สิ่งนี้สามารถช่วยให้การแบ่งปันเป็นธรรมชาติและสนุกสนานมากขึ้นสำหรับเด็ก ซึ่งจะทำให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะแบ่งปันได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ การเสริมแรงเชิงบวกยังช่วยสร้างความรู้สึกแห่งความสำเร็จและความนับถือตนเองในเด็ก เมื่อเด็กได้รับคำชม พวกเขาจะรู้สึกมีค่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองและคุณค่าในตนเองได้ การเสริมแรงเชิงบวกยังช่วยให้การแบ่งปันเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้นสำหรับเด็กๆ  พวกเขาสามารถเข้าใจว่าการกระทำของพวกเขาส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจแนวคิดเรื่องการแบ่งปันและเข้าใจถึงความสำคัญของการแบ่งปันในปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

3. ส่งเสริมการผลัดกัน

การส่งเสริมการผลัดกันช่วยสอนเด็กให้แบ่งปันเพราะช่วยให้พวกเขาเข้าใจแนวคิดของการผลัดเปลี่ยนกันและคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่น เมื่อเด็กผลัดกันหยิบของเล่นหรือกิจกรรมต่างๆ พวกเขาเรียนรู้ที่จะรอถึงคิวของตน และพิจารณาความรู้สึกของผู้อื่น สิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการแบ่งปันและคิดว่าการกระทำของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร

การส่งเสริมการผลัดกันช่วยเด็กเรียนรู้วิธีเจรจาต่อรองและประนีประนอม เมื่อเด็กๆ ผลัดกันเล่น พวกเขาเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะกับทุกคน กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกนี้สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะสำคัญในการเจรจาต่อรองและการประนีประนอม ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในชีวิต

นอกจากนี้ การส่งเสริมการผลัดกันเล่นยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและสนับสนุนสำหรับการแบ่งปัน เมื่อเด็กๆ ผลัดกันเล่น พวกเขาย่อมเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เช่น สร้างป้อมหรือเล่นเกมต่างๆ ประสบการณ์การทำงานร่วมกันนี้สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาความรู้สึกของความร่วมมือและเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ช่วยให้เด็กพัฒนาความอดทนและการควบคุมตนเอง เมื่อเด็กต้องรอจนถึงตาของพวกเขา พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะอดทนและควบคุมแรงกระตุ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในหลายด้านของชีวิต ช่วยให้เด็กพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ ขณะที่พวกเขาเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น และเข้าใจว่าทุกคนต่างมีความต้องการ ความจำเป็น และความปรารถนาของตนเอง

สอนลูกให้มีน้ำใจ
สอนลูกให้มีน้ำใจ

4.ใช้เวลาเล่นเป็นโอกาสในการสอนการ แบ่งปัน

ช่วงเวลาในการเล่นของเด็กๆ สามารถเป็นโอกาสในการสอนเด็กให้รู้จักการแบ่งปันได้ เนื่องจากเป็นบริบทที่เป็นธรรมชาติสำหรับเด็กในการฝึกการแบ่งปันและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการแบ่งปัน เมื่อเด็กเล่นกับของเล่นและทำกิจกรรมต่างๆ พวกเขาเรียนรู้ที่จะผลัดกันดูแลและคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่น สิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการแบ่งปันและคิดว่าการกระทำของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรเวลาเล่นยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะทางสังคม เช่น ความร่วมมือ การสื่อสาร และการประนีประนอม เมื่อเด็กๆ เล่นด้วยกัน พวกเขาเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

5. สอนให้เด็กรู้จักการแสดงอารมณ์ของตัวเอง

การเข้าใจอารมณ์ของตัวเองสามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่จำเป็นสำหรับการแบ่งปันที่ประสบความสำเร็จ เด็กที่รับรู้ถึงอารมณ์ของตนเองและผลกระทบต่อผู้อื่นนั้นมีความพร้อมที่ดีกว่าในการควบคุมพฤติกรรม สื่อสารความต้องการ และแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีเชิงบวก การตระหนักรู้ในตนเองนี้ยังส่งเสริมการเอาใจใส่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแบ่งปัน เนื่องจากช่วยให้เด็กเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและตอบสนองอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เด็กที่มีความเข้าใจอารมณ์ของตนเองดีมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนๆ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต ซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการแบ่งปัน

6. เน้นประโยชน์ของการ แบ่งปัน

การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการแบ่งปันสามารถส่งผลดีต่อการสอนเด็กอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการแบ่งปัน เมื่อเด็กเข้าใจผลลัพธ์เชิงบวกของการแบ่งปัน เช่น การได้รู้จักเพื่อน การสร้างความไว้วางใจ และการส่งเสริมความร่วมมือ พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมการแบ่งปันและทำให้เป็นนิสัย นอกจากนี้ การเน้นย้ำถึงผลในเชิงบวกของการแบ่งปันสามารถเพิ่มแรงจูงใจของเด็กในการแบ่งปันและกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมในการแบ่งปัน แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเด็ก ๆ ได้รับประโยชน์จากการแบ่งปัน พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำให้คุณค่าของการแบ่งปันกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาแบ่งปันต่อไปในอนาคต ดังนั้นการเน้นประโยชน์ของการแบ่งปันจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกฝนการแบ่งปันอย่างต่อเนื่องในหมู่เด็กๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://raisingchildren.net.auhttps://www.todaysparent.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up