แบ่งปัน

เทคนิคสอนลูกให้รู้จักการให้ รู้จักแบ่งปัน เล่นกับคนอื่นได้ เข้าสังคมเป็น

Alternative Textaccount_circle
event
แบ่งปัน
แบ่งปัน

สอนลูกให้รู้จัก แบ่งปัน –  การแบ่งปันเป็นทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งสำหรับเด็กที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย การสอนให้เด็กรู้จักการแบ่งปันสามารถส่งผลดีอย่างมากต่อพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญาของพวกเขา ตั้งแต่การสร้างมิตรภาพไปจนถึงการส่งเสริมความร่วมมือและการเห็นอกเห็นใจ ประโยชน์ของการสอนเด็กให้แบ่งปันนั้นมีมากมาย ในบทความนี้ เราจะมาดูประโยชน์ของการสอนลูกให้รู้จักแบ่งปัน และวิธีที่พ่อแม่และผู้ดูแลสามารถส่งเสริมพฤติกรรมนี้กันค่ะ

เทคนิคสอนลูกให้รู้จักการให้ รู้จัก แบ่งปัน เล่นกับคนอื่นได้ เข้าสังคมเป็น

ทำไมพ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้ จักการ แบ่งปัน

ในฐานะพ่อแม่ แน่นอนว่าควรเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องสอนลูกๆ ของเราให้มีทักษะที่จำเป็นในการท่องโลกกว้างและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางบวก ทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เราสามารถสอนลูกๆ ได้คือความสามารถในการแบ่งปัน การแบ่งปันไม่เพียงมีความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและส่งเสริมความร่วมมือเท่านั้น แต่ยังส่งผลสำคัญต่อพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญาของเด็กอีกด้วย ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่พ่อแม่ควรพยายามร่วมกันสอนลูกให้แบ่งปันค่ะ

1. การสร้างทักษะทางสังคม

การแบ่งปันสอนทักษะทางสังคมที่สำคัญแก่เด็กๆ เช่น ความร่วมมือ การสื่อสาร และการประนีประนอม เมื่อเด็กแบ่งปัน พวกเขาเรียนรู้ที่จะผลัดกันพิจารณาความต้องการของผู้อื่น สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแบ่งปันยังช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กเกิดความขัดแย้งเรื่องของเล่น พวกเขาต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะกับทุกคน กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกสามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะที่สำคัญในการเจรจาต่อรองและการประนีประนอม การแบ่งปันกับผู้อื่นยังสามารถสร้างความไว้วางใจและความเคารพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ทักษะทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟ้นและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีไปตลอดชีวิต

2. ส่งเสริมการเอาใจใส่

เมื่อเด็กแบ่งปัน พวกเขาเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น การแบ่งปันสอนให้เด็กคิดถึงความต้องการและความต้องการของผู้อื่น ซึ่งช่วยพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะแบ่งปัน พวกเขาเรียนรู้ที่จะคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นและคิดว่าการกระทำของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ความสามารถในการเข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นเป็นส่วนสำคัญของการเอาใจใส่ นอกจากนี้ การแบ่งปันยังช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถในการร่วมมือกับผู้อื่น ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้คนรอบข้าง ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญสำหรับความสำเร็จในชีวิต

3. การสร้างมิตรภาพ

การแบ่งปันสามารถช่วยเด็กสร้างมิตรภาพโดยสร้างโอกาสในการโต้ตอบเชิงบวกและโดยการส่งเสริมความรู้สึกไว้วางใจและความร่วมมือ  สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกและความรู้สึกของความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยสร้างมิตรภาพได้ นอกจากนี้ เมื่อเด็กๆ ได้แบ่งปัน พวกเขาอาจมีแนวโน้มที่จะรวมอยู่ในกิจกรรมกลุ่มและได้รับเชิญให้เล่นกับเด็กคนอื่นๆ สิ่งนี้สามารถเพิ่มโอกาสทางสังคมและช่วยให้พวกเขาสร้างกลุ่มเพื่อนที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ การแบ่งปันกับผู้อื่นยังสร้างโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะทางสังคม เช่น การสื่อสาร การเห็นอกเห็นใจ และความเมตตา เมื่อเด็กเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ผ่านการแบ่งปัน พวกเขาจะมีความพร้อมมากขึ้นในการสร้างและรักษามิตรภาพตลอดชีวิต

4. ส่งเสริมทักษะความร่วมมือ

การแบ่งปัน จะช่วยส่งเสริม ให้เด็กๆ ได้ฝึกคิดถึงความต้องการของผู้อื่น และทำงานร่วมกัน เพื่อหาทางออกที่เหมาะกับทุกคน เมื่อเด็กแบ่งปัน พวกเขาเรียนรู้ที่จะผลัดกันพิจารณาความรู้สึกของผู้อื่น สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแบ่งปันยังช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กเกิดความขัดแย้งเรื่องของเล่น พวกเขาต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะกับทุกคน กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกสามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะที่สำคัญในการเจรจาต่อรองและการประนีประนอม

นอกจากนี้ การแบ่งปันยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กได้ฝึกการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน เมื่อเด็กๆ แบ่งปันกัน พวกเขาเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เช่น สร้างป้อมหรือเล่นเกม ประสบการณ์การทำงานร่วมกันนี้สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาความรู้สึกของความร่วมมือและเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม สุดท้ายแล้ว การแบ่งปันกับผู้อื่นยังสร้างโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะทางสังคม เช่น การสื่อสาร การเห็นอกเห็นใจ และความเมตตา เมื่อเด็กเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ผ่านการแบ่งปัน พวกเขาจะมีความพร้อมมากขึ้นในการร่วมมือกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกตลอดชีวิต

สอนลูกให้รู้จักแบ่งปัน
สอนลูกให้รู้จักแบ่งปัน

5. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง

การแบ่งปันสามารถเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองในเด็กได้ด้วยการช่วยให้พวกเขารู้สึกมีค่าและชื่นชมจากผู้อื่น เมื่อเด็กแบ่งปัน พวกเขาสามารถให้บางสิ่งของตนเองกับผู้อื่นได้ ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กๆ แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาให้คุณค่าสูง เช่น ของเล่นที่พวกเขาชื่นชอบหรือการดูแลเป็นพิเศษ เมื่อผู้อื่นเห็นคุณค่าและเห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเขาแบ่งปัน มันสามารถเพิ่มความนับถือตนเองและคุณค่าในตนเองได้

6. การวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาในอนาคต

การสอนลูกให้แบ่งปันสามารถวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาในอนาคตได้หลายวิธี ประการแรก การแบ่งปันจะสอนทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่สำคัญแก่เด็กๆ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความร่วมมือ และการสื่อสาร ทักษะเหล่านี้จำเป็นต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมตลอดชีวิต

ประการที่สอง การแบ่งปันยังสามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการรับรู้ที่สำคัญ เช่น การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เมื่อเด็กๆ แบ่งปัน พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะคิดถึงความต้องการของตัวเองและความต้องการของผู้อื่น และร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมกับทุกคน กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกนี้สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะสำคัญในการเจรจาต่อรองและการประนีประนอม ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในชีวิต

ประการที่สาม การแบ่งปันยังสามารถส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก เช่น ความเอื้ออาทรและความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาในอนาคต เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะแบ่งปัน พวกเขาเรียนรู้ที่จะคิดถึงความต้องการของผู้อื่น และคำนึงถึงความต้องการเหล่านั้นก่อนตนเอง สิ่งนี้สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น

ประการสุดท้าย การแบ่งปันยังสามารถช่วยให้เด็กๆ พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองและคุณค่าในตนเองซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม และสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาในอนาคต เมื่อเด็กรู้สึกดีกับตัวเอง พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความมั่นใจและแรงจูงใจในการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมาย

อ่านต่อ…เทคนิคสอนลูกให้รู้จักการให้ รู้จัก แบ่งปัน เล่นกับคนอื่นได้ เข้าสังคมเป็น คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up