ตารางวัคซีน 2566

อัปเดต! ตารางวัคซีน 2566 เด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด 12 ปี ต้องฉีดอะไรบ้าง

event
ตารางวัคซีน 2566
ตารางวัคซีน 2566

เซฟเก็บไว้ดูเลย ตารางวัคซีน 2566 จาก สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เด็กไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 12 ปี จะต้องฉีด หรือ ได้รับวัคซีนอะไรบ้าง ทีมแม่ABK อัปเดตให้แล้วในปี 2566 มาดูกัน

อัปเดต ตารางวัคซีน 2566 จาก สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด – 12
ปี ต้องฉีดอะไรบ้าง

การฉีดวัคซีน ถือเป็นการสร้างเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้กับลูกน้อย เพราะวัคซีนจะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน และปกป้องลูกน้อยจากการเจ็บป่วยได้ เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด โดยคุณแม่สามารถทราบจากคุณหมอว่าลูกควรรับวัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนจำเป็นเมื่อใด ชนิดใดบ้าง และประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันที่ก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีวัคซีนสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดมากขึ้นตามไปด้วย

ในส่วนของวัคซีนขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นวัคซีนจำเป็นที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับ จากคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กไทยในแต่ละช่วงวัย ได้มีการสรุปปรับเปลี่ยนตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย ปี พ.ศ. 2566  โดยความร่วมมือของคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ซึ่งทบทวนข้อมูลวิชาการ และปรับแนวทางการให้วัคซีนในเด็กไทย โดยมีประเด็นต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยน ดังนี้

1. เพิ่มรายละเอียดการให้วัคซีนโปลิโอแบบ sequential regimen ดังนี้

  • ในกรณีที่ได้รับ IPV 2 ครั้ง ที่อายุ 2 เดือน และ 4 เดือน (sequential regimen) ไม่ต้องให้ OPV ที่ 2 เดือน และ 4 เดือน
  • จากนั้นให้ OPV ที่ 6 เดือน 18 เดือน และ 4 – 6 ปี

2. เพิ่มวัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ (DTwP-HB-IPV-Hib, SHAN6TM) เป็นหนึ่งในวัคซีนทางเลือก โดยสามารถฉีดได้ที่อายุ 2, 4, 6 เดือน

3. เพิ่มรายละเอียดชนิดของวัคซีนเอชพีวี ดังนี้

  • ชนิด 2 สายพันธุ์ (16, 18; CervarixTM, CecolinTM)
  • ชนิด 4 สายพันธุ์ (6, 11, 16, 18; GradasilTM)
  • และชนิด 9 สายพันธุ์ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58; Gradasil 9TM)

4. เพิ่มรายละเอียดชนิดขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2565 วัคซีนเอชพีวี สามารถฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน ในผู้ที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไป และอาจพิจารณาฉีด 1 เข็มเป็นทางเลือกในผู้ที่มีอายุ 9 – 20 ปี ทั้งหญิงและชาย สำหรับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องควรฉีดอย่างน้อย 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน และหากเป็นไปได้ควรฉีด 3 เข็ม

ตารางวัคซีน 2566

5. เพิ่มชนิดของวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ดังนี้

  • วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ (WeuphoriaTM) อายุที่รับรองให้ใช้ คือ 6 สัปดาห์ – < 6 ปี
  • และ 15 สายพันธุ์ (PCV15) คือ VaxneuvanceTM โดยอายุที่รับรองให้ใช้ได้ คือ ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป และสามารถใช้ PCV10/13/15 เพื่อฉีดให้ครบตาม ตารางวัคซีน 2566

6. เพิ่มวัคซีนอีวี 71 (inactivated vaccine; EntroVacTM) สามารถป้องกันได้เฉพาะกลุ่มโรคมือเท้าปาก จากเชื้อ EV71 โดยอายุที่รับรองให้ใช้ได้ คือ 6 เดือน – น้อยกว่า 6 ปี โดยฉีดเข้ากล้าม 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน

7. เพิ่มรายละเอียดชนิดของวัคซีนอีสุกอีใส ดังนี้ วัคซีนอีสุกอีใสมี 2 ชนิด คือ สายพันธุ์ OKA (VarilrixTM, VarivaxTM, SKYvaricellaTM) และ MAV06 (Varicella GCCTM)

8. เพิ่มชนิดของวัคซีนไข้เลือดออก ดังนี้ วัคซีน live-attenuated recombinant dengue2-dengue (QdengaTM) ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคย และไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน โดยไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนการฉีดวัคซีน

ตารางวัคซีน 2566

ตารางวัคซีน 2566
ภาพ : ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2566

ดาวน์โหลด ตารางวัคซีน 2566 pdf คลิก!

การปฏิบัติตัวสำหรับการรับวัคซีน

 • คุณแม่ควรนำสมุดบันทึกวัคซีนของลูกมาด้วยทุกครั้ง
 • ไม่ควรพาลูกน้อยไปรับวัคซีนขณะที่มีไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ยกเว้น หากลูกเป็นหวัด ท้องเสียโดยไม่มีไข้สามารถรับวัคซีนตาม ตารางวัคซีน 2566 ได้
 • หลังรับวัคซีน ตาม ตารางวัคซีน 2566 ควรอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อดูปฏิกิริยาแพ้ยา
 • หากเคยฉีดยาแล้วมีอาการแพ้ยา แพ้อาหาร เช่น มีอาการแพ้ไข่แบบรุนแรง กรุณาแจ้งกุมารแพทย์หรือพยาบาล

อ่านต่อบทความอื่นสนใจ คลิก ⇓


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.pidst.or.th/A1291.html

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up